PROMS PREMS

PROMS / PREMS

Gezondheidsmeter onderschrijft het belang van PROMS en PREMS voor het opzetten en evalueren van zorg. Doordat de PROMS en PREMS onderdeel van de Modules zijn, worden ze goed ingevuld.

Licenties

Het gebruik van deze PROMS kunnen licentiekosten met zich meebrengen. Dat hangt af van de copyright-houder. Wil je meer weten over het inzetten van deze PROMS/ PREMS? Neem dan contact op met info@curavista.nl.


2-COM Barthel BMI BMQ EQ-5D HAQ IPQ-K PAM PIH-NL PHQ-9 SF-12 SF-36 VAS
AQLQ-short RQLQ CARAT VAS-rhinitis
ACQ-short MRC-dyspneu
Lastmeter COC-scoring
CGI Lifechart Noodplan SCL-90 TIC-P
FACT-B FACT-ES
CCQ MRC-dyspneu NCSI Ziektelastmeter
Chronische vermoeidheid
IPQ-8
Corona
Post-Covid Ziektelastmeter
Crohn/colitis
CDAI DP-6 HBI IBDQ & IBDQ-short
Barthel Rankin Klinimetrie Partner-lijst
NPIQ Zarit MNA
BDI HADS
CIDS DTSQ IIPS
Herpes Zoster
PINE ZBPI NRS
Heupknie
LROI heup / knie
HIT MIDAS
FAS K-Bild HoestenGROCWPAI
EQ-5D HADS K-Bild LCQ MRC-dyspneu Punumladder PESaM PSS
Trazag ADL-HDL Barthel GARS MNA Get-Up & Go EMS 3IQ PRAFAB GDS Eenzaamheid EDIZ TFI
Actionable CIS20-r CSI EQ-5D HADS Medicatie-checklists MFIS MSIP MSIS-29 MSQoL-54 MS-SE QOLLEEDS Plaslijst anamnese Continentie anamnese
Neurosarcoïdose
FAS SFNSL WHO-bref KING sarcoid Q
ESS FOSQ POMS ATHENS
Overgewicht
OQ-45.2
PDI GPE SF12 NRS BPI OLBPDQ NDI HADS PCS
DN4 HAQ NRS PDI GPE SF12 NRS BPI OLBPDQ NDI HADS PCS
Meerwaldt-kaart UPDRS
IPSS UDI-6
HADS FAS KSQ
CIS20r ESS VAS
2023/6/27  Top