Bij Kanker Home

Grip op bijwerkingen bij kanker

Ben jij onder behandeling voor een vorm van kanker? Dan kunnen jouw zorgverleners je begeleiden via Gezondheidsmeter PGO / bij kanker. 

Er zijn veel soorten behandelingen mogelijk. IKNL (kwaliteitsinstituut in Nederland) heeft per behandeling op een rij gezet welke bijwerkingen je kan krijgen, geeft uitleg over de bijwerking en wat je zelf al kan doen.

Jouw zorgverlener zet de informatie voor jou in "Bij Kanker" klaar. Zo kan je alles rustig nalezen.

Heb je last van een bijwerking? Dan kan je per bijwerking scoren hoeveel last je ervan hebt. Bij ernstige bijwerkingen krijgt de zorgverlener een signaal via veilige email.

Heb je vragen tussendoor? Dan is er het eConsult of videoConsult. 

Ben je bij meerdere zorgverleners onder behandeling? Via Gezondheidsmeter PGO kan je alle zorgverleners van jouw behandelteam laten meekijken. 

Bij Kanker is een service van jouw huisarts, ziekenhuis of apotheker. Zij melden jou aan voor "Bij Kanker" en begeleiden je online.

MEER WETEN

Ik ben zorgverlener

Bij Kanker is een gezamelijk initiatief van IKNL en Curavista. Doel is om mensen bij de behandeling optimaal en multidisciplinair te begeleiden door mensen actief te betrekken bij de behandeling.

Jij geeft aan welke behandeling iemand krijgt. We hanteren de schema's die bij IKNL in de database "sibopmaat" staan. Dat kunnen ook jullie eigen behandelschema's zijn.

We ontsluiten de kennisbank over de specifieke bijwerkingen van de betreffende behandeling (ontdubbeld als bijwerkingen bij meerdere middelen voorkomen). Vervolgens kan de persoon van 12 bijwerkingen (waarvan een CTC codering bestaat) de aard en ernst aangeven. Bij ernstige bijwerkingen ontvang je een signaal via de veilige email. 

Aan de pilot hebben 5 ziekenhuizen meegedaan, de resultaten waren positief, waardoor het project nu een Plug&Play module is op Gezondheidsmeter PGO.   

MEER WETEN

  • "Resultaat pilot: ruim de helft is tevreden en gemotiveerd, bijna de helft denkt dat het positief bijdraagt aan de communicatie met de zorgverlener en ongeveer een kwart denkt dat het effect heeft voor het volhouden van de behandeling."
  • - Dr . M van Eembergen, IKNL - 

Meer over "Bij Kanker"

Bij Kanker is speciaal ontwikkeld voor mensen die kanker hebben en een behandeling ondergaan. 

Van de behandeling die jij krijgt, krijg je advies op maat. 

Jouw zorgverleners kijken met je mee vanuit hun eigen EPD, bespreken met je hoe het gaat en geven advies.

Allemaal via je eigen PGO, veilig en vertrouwd.

Zorgverleners

Als je een behandeling voor kanker krijgt, spelen verschillende zorgverleners een rol, zoals:  

  • de huisarts
  • de oncologieverpleegkundige
  • de oncoloog
  • de fysiotherapeut
  • de psycholoog
  • de apotheker
  • de wijkverpleegkundige
  • de thuiszorg

In het Zorgpad Bij Kanker voeg je eigen input toe. Daarmee kan je vandaag al starten.

Straks kan je via MEDMIJ ook informatie ophalen bij je zorgverleners. Zo staat er in jouw GezondheidsmeterPGO het complete beeld hoe het met je gaat. Alle zorgverleners, die jij toegang geeft, kunnen bij jouw gegevens in jouw dossier.

Per zorgpad krijgen zorgverleners rechten. Een voorbeeld: je hebt Diabetes en Kanker. De oncoloog kan meekijken met zorgpad "Bij Kanker", maar niet met zorgpad "Diabetes". De huisarts kan wel met "Bij Kanker" en "Diabetes" meekijken. Zo wordt je privacy optimaal gerespecteerd.

En ben jij de spil van alle informatie over jou.  

2019/7/13  
Top