PROMS PREMS

PROMS / PREMS

Value based healthcare is een belangrijk concept om moderne zorg vorm te geven. Aan de basis hiervan liggen gevalideerde en gestructureerde vragenlijsten. PROMS (Patient Reported Outcome Measures) en PREMS (Patient Reported Experience Measures) geven hierbij handvatten. 

GezondheidsmeterPGO onderschrijft het belang van PROMS en PREMS voor het opzetten en evalueren van zorg. Vanaf 2006 zijn de PROMS en PREMS op GezondheidsmeterPGO gestaag uitgebreid: nu tot meer dan 100. Door binnen het PGO de PROMS en PREMS als regulier onderdeel van het zorgpad op te nemen, worden de PROMS en PREMS ook lange termijn ingevuld. Er zijn nu follow-up gegevens beschikbaar vanaf 2006 met 1 miljoen gesubmitte forms. Een rijke bron voor real-life data.

PROM - Korte termijn PROM - Lange termijn PREM - Korte termijn PREM - Lange termijn
Feedback van individu op zijn/haar zorg Feedback op lange termijn klinische uitkomsten Feedback op huidige integratie zorg Feedback op systeem van geïntegreerde zorg

PROMS zijn uitgewerkte en gevalideerde vragenlijsten. Zij kunnen algemeen de gezondheid meten zijn, zoals de EQ-5D, SF-12, SF-36. Of ziekte-specifiek, zoals NRS-pijn, MSIS-29, COPD ziektelastmeter etc.

PREMS gaan over hoe mensen zorg beleven, zoals:

  • hoe lang moeten mensen wachten?
  • zijn geleverde diensten toegankelijkheid voor iedereen?
  • worden de cliënt/patiënt en mantelzorger betrokken bij besluitvorming?
  • is er kennisoverdracht van het individuele zorgplan?
  • hoe is de kwaliteit van de communicatie?
  • hoe is de support op termijn bij chronische aandoeningen?
  • zou men de dienst aanbevelen bij vrienden / kennissen?

Beschikbare lijsten

De PROMS en PREMS worden bij GezondheidsmeterPGO bij voorkeur in de digitale zorgpaden verwerkt. Door deze aanpak worden de lijsten een normaal onderdeel van de zorg en worden de goed ingevuld. Er zijn nu meer dan 100 PROMS en PREMS beschikbaar. 

Je kan de lijsten ook "los" afnemen zonder digitaal zorgpad.

Ben je nieuwsgierig welke PROMs en PREMs er nu al zijn? Hieronder vind je een lijst. Je kan ook naar een zorgpad navigeren. Daar staan ook de PROMS die we binnen dat specifieke zorgpad hanteren.

Het gebruik van deze PROMS kunnen licentiekosten met zich meebrengen. Dat hangt af van de copyright-houder. Wil je meer weten over het inzetten van deze PROMS/ PREMS? Neem dan contact op met info@curavista.nl


2-COM Barthel BMI BMQ EQ-5D HAQ IPQ-K PAM PIH-NL PHQ-9 SF-12 SF-36 VAS
AQLQ-short RQLQ CARAT VAS-rhinitis
ACQ-short MRC-dyspneu
Lastmeter COC-scoring
CGI Lifechart Noodplan SCL-90 TIC-P
FACT-B FACT-ES
CCQ MRC-dyspneu NCSI Ziektelastmeter
Chronische vermoeidheid
IPQ-8
Crohn/colitis
CDAI DP-6 HBI IBDQ & IBDQ-short
Barthel Rankin Klinimetrie Partner-lijst
NPIQ Zarit MNA
BDI HADS
CIDS DTSQ IIPS
Herpes Zoster
PINE ZBPI NRS
Heupknie
LROI heup / knie
HIT MIDAS
FAS K-Bild HoestenGROCWPAI
EQ-5D HADS K-Bild LCQ MRC-dyspneu Punumladder PESaM PSS
Trazag ADL-HDL Barthel GARS MNA Get-Up & Go EMS 3IQ PRAFAB GDS Eenzaamheid EDIZ TFI
Actionable CIS20-r CSI EQ-5D HADS Medicatie-checklists MFIS MSIP MSIS-29 MSQoL-54 MS-SE QOLLEEDS Plaslijst anamnese Continentie anamnese
Neurosarcoïdose
FAS SFNSL WHO-bref KING sarcoid Q
ESS FOSQ POMS ATHENS
Overgewicht
OQ-45.2
PDI GPE SF12 NRS BPI OLBPDQ NDI HADS PCS
DN4 HAQ NRS PDI GPE SF12 NRS BPI OLBPDQ NDI HADS PCS
Meerwaldt-kaart UPDRS
IPSS UDI-6
HADS FAS KSQ
CIS20r ESS VAS
2019/10/21  Top