Corona na ontslag zorgverlener

Gezondheidsmeter_longkanker

Thuismonitoring en online begeleiding.

LONGKANKER Behandelmodule

Inventarisatie van mogelijke bijwerkingen op alectinib of osimertinib, inclusief alerts indien gemelde bijwerkingen aandacht vragen (lang duren en/of hoge VAS-scorings). Multidisciplinaire behandelteams, geautoriseerd via het dossier van de patiënt, waardoor het behandelteam in het regionale ziekenhuis (Amphia en ETZ) en het academische ziekenhuis (ErasmusMC) inzage heeft. Opgezet door de longartsen van het ErasmusMC.

Naar aanmeldformulier 

Longkanker

In de behandelmodule staat het actief reageren op mogelijke toxiciteitsverschijnselen bij behandeling met alectinib en osimertinib centraal. Er is een sterk visueel overzicht, aangevuld met alerts.

 

Gezondheidsmeter_longkanker_alectinib_osimertinib


Gezondheidseter_Alerts

Alerts

Er zijn alerts bij specifieke VAS-scores. De alerts zijn per medicatie-groep ingesteld.


Gezondheidsmeter_Promedico_HIX_MEDICOM_NEXUS_ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de ziekenhuizen samen in de behandelmodule LONGKANKER.

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiént/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter_multidisciplinaire_samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

" Patiënten zijn bij ErasmusMC én het eigen ziekenhuis onder behandeling. Om samen de patiënt goed te kunnen begeleiden met actuele informatie is het samenwerken via het dossier van de patiënt een logische keus."

- J. Klok, MSc Projectcoördinator afdeling longziekten ErasmusMC, Rotterdam

Ook interessant?

2021/6/20  
Top