Allergie AIT Zorgverlener

Gezondheidsmeter AIT

AIT behandelmodule

Zelfmanagement, online begeleiding en thuismonitoring
Een essentiële ondersteuning bij moderne werkprocessen.


Behandeling

Allergische respiratoire aandoeningen zoals astma en rhinitis komen veel voor, zijn chronisch, vaak progressief en leiden over het algemeen tot slechtere kwaliteit van leven. De behandeling hiervoor is veel symptomatisch en langdurig (door middel van antihistaminica en neussprays).

Allergeen Immunotherapie (AIT) biedt de mogelijkheid om een gedeelte van deze patiënten een oorzakelijke behandeling te bieden waarbij er door geïnduceerde tolerantie minder klachten optreden en de benodigde medicatie afneemt.

Effect

AIT is een reguliere behandeling waarbij gedurende een periode van tenminste 3 jaar een allergeen extract (boompollen, graspollen, huisstofmijten, kattenepitheel) subcutaan wordt toegediend elke 4 weken of dagelijks een smelttablet onder de tong (grassen en huisstofmijten) moet worden ingenomen. Aangetoond is dat het effect tot nog tenminste 10 jaar na het einde van de behandeling persisteert.

Slechts een fractie van de patiënten die potentieel in aanmerking komt, wordt momenteel met AIT behandeld. Een ander probleem is dat >50% van de patiënten de AIT niet tot het einde van de 3 jaar volhoudt en er geen lange termijneffect wordt bereikt. Daarnaast was er tot recent geen eenduidig protocol en zorgpad tussen 1e en 2e lijn.


 • Sign up bloeddrukmeten Gezondheidsmeter
 • Sign up bloeddrukmeten Gezondheidsmeter
 • Sign up bloeddrukmeten Gezondheidsmeter
Beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad)


Gezondheidsmeter AIT voortgang

Netwerkzorg

Om de samenwerking te faciliteren en de patiënt een actieve rol bij de behandeling te geven, wordt dit online platform van gezondheidsmeter.nl, de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) van de patiënt, ingezet. De PGO biedt gespecialiseerde kennis, op interactie gerichte behandelplannen en zelfmanagementprogramma’s beschikbaar voor specialist, huisarts en patiënt.

Op deze manier ontstaat de mogelijkheid een transmuraal zorgcontinuüm te creëren voor alle mensen met allergieën, ouders/verzorgers en betrokken professionals waarbij de behoefte van de patiënt centraal staat. Dit netwerk biedt ook mogelijkheden voor een multidisciplinair overleg waarbij casuïstiek van de allergiepatiënt met meerdere orgaanmanifestaties kan worden ingebracht en besproken.


Protocollen

Binnen de PGO kunt u als huisarts of praktijkondersteuner protocollen raadplegen, een geaccrediteerde e-learning volgen, de voortgang van uw patiënt volgen, priklijsten en controlebezoekformulieren invullen. Heeft u vragen over het gebruik van het platform? U kunt altijd contact opnemen met Prof. Dr. Gert-Jan Braunstahl, projectcoördinator.

Of kijk op de Beter keten website >>


Specificaties

In deze behandelmodule is standaard opgenomen:

 • ACQ
 • CARAT
 • ACQLQ, RQLQ
 • Medicatie en medicatie-inname
 • Alerts
 • Uitgebreide kennisbank
 • Inzage medische gegevens, PGO
 • Gratis eLearning

 • PGO

  Voor een compleet beeld, waarmee het zorgproces optimaal wordt ondersteund.

  Patiënten halen zelf de medische gegevens op en delen die met u.
  Beschikbare gegevens zijn ziekenhuis gegevens, huisarts gegevens, lab-uitslagen en medicatie.

  De verzamelde gegevens worden gecombineerd in een dashboard en zijn in het EPD inzichtelijk.

  Gezondheidseter PGO


  Gezondheidseter Alerts

  Alerts

  Er zijn alerts op ACQ-waarden, die individueel of per groep ingesteld worden.

  Alerts komen op de werklijst in HiX® via Zorgplatform®, op het dashboard in Gezondheidsmeter en via email of sms.


  Longfunctie thuis

  Combineer de module Astma met het blazen van de longfunctie thuis met de gekoppelde MIR Spirobank Smart®. De patiënt blaast de longfunctie thuis en stuurt de longfuncties door via de app Gezondheidsmeter. Deelnemers ontvangen dagelijks herinneringen.


  Gezondheidsmeter Spirobank Smart  Gezondheidsmeter Astma Spirometer

  Implementatie en opschaling

  De module is erop gericht om patiënten zelf aan de slag te laten gaan. Het gebruik is eenvoudig, de adviezen begrijpelijk en op maat voor de patiënt.

  Voor de zorgverleners is het gebruik eveneens intuïtief, met uitleg op het scherm waar nodig.


  Wat anderen zeggen


  "In samenwerking met de BeterKeten stichting, zes ziekenhuizen en huisartsen in de regio Rijnmond onderzoeken we of de doelmatigheid van de zorg verbeterd kan worden door patiënten met allergeenspecifieke immunotherapie (AIT) na de instelfase terug te verwijzen naar de 1e lijn"


  - Prof. Dr. Gert-Jan Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam  Gezondheidsmeter patient


  Gezondheidsmeter inzetten?

  Aanmelden

  2023/8/2  
  Top