Corona na ontslag zorgverlener

Gezondheidsmeter Home-coming na corona

Overall-status van patiënten follow-up na ontslag.

CORONA Behandelmodule

Uitgebreide inventarisatie via de Ziektelastmeter Corona, IES-R, HADS, EQ-5D, SF-36. In één oogopslag de overall-status van patiënten die na ontslag voor follow-up op de poli worden gezien. Opgezet door de longartsen van het ErasmusMC.

Naar aanmeldformulier 

Ziektelastmeter Corona

In de behandelmodule staan de mogelijke restverschijnselen nadat de patiënt is ontslagen uit het ziekenhuis centraal. Hiervoor worden verschillende PROMs ingezet, waarbij de Ziektelastmeter met de sterke visualisatie een belangrijke rol inneemt.

 

Gezondheidsmeter POST Corona


Gezondheidseter Alerts

Alerts

Er zijn instelbare alerts op waarden mogelijk. Bijvoorbeeld als patiënten een saturatiemeter mee naar huis krijgen. De alerts kunnen individueel of per groep ingesteld worden.


Longfunctie thuis

Combineer de behandelmodule "Home Comin” Na Corona" met de "spirometer thuis". De patiënt blaast de longfunctie thuis en stuurt de waarden door via de app Gezondheidsmeter. Deelnemers ontvangen dagelijks herinneringen.

Gezondheidsmeter Spirobank Smart

Gezondheidsmeter Promedico HIX MEDICOM NEXUS ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de poh, huisarts en longarts samen in de behandelmodule ASTMA en de huisarts en de GGZ-psycholoog in de behandelmodule Depressie. 

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiént/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter multidisciplinaire samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

"De patiënt houdt zelf gegevens bij, zo wordt op een structurele manier informatie vastgelegd. Dit zou nieuwe inzichten kunnen geven in lange en korte termijn complicaties van een COVID-19 infectie en de invloed hiervan op het dagelijks leven."

Dr. M.Hellemons, longarts ErasmusMC, Rotterdam

Ook interessant?

2022/3/14  
Top