Privacy Gezondheidsmeter / Curavista.health

Privacy statement

Nederlands

In Gezondheidsmeter is jouw dossier. Je medische gegevens bij je artsen haal je op, je koppelt je devices (zoals je bloeddrukmeter of spirometer) en vult de gegevens aan in plusmodules. Als jij dat wil, deel je de gegevens met je eigen zorgverleners. 

English

You have a personal account in Curavista.health. You collect your medical data from your doctors, connect your devices (such as your blood pressure monitor or spirometer) and add the data to your medical modules. If you want, you can share the data with your own healthcare providers.


Toestemming / Permission

Nederlands

Curavista is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen van gebruikers van het publiek toegankelijke deel van Gezondheidsmeter.

Door gebruik te maken van Gezondheidsmeter PGO geef je toestemming aan Curavista voor het registreren en verwerken van je persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de juiste werking van je persoonlijke dossier.

Als je door je zorgverlener wordt aangemeld via het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) van de zorgverlener, dan wordt je BSN opgeslagen. Zorgverleners kunnen daarmee vanuit hun eigen systeem in jouw dossier kijken. Het BSN wordt versleuteld opgeslagen en is alleen te zien door jou en de zorgverlener(s), die door jouw geautoriseerd zijn voor een specifieke module. Bij het bezoeken van deze website wordt het IP adres van gebruikers alleen gecontroleerd op "blacklisting". Verder worden IP adressen niet gebruikt.

English

Curavista is responsible for the processing of the personal data that we collect from users of the publicly accessible part of Curavista.health.

By using Curavista.Health, you give Curavista permission to register and process your personal data. Your personal information will only be used for the correct functioning of your personal file.

If your healthcare provider is connected to Curavista.Health to view your file from their own system, your BSN is stored encrypted and can only be seen by you and the healthcare provider(s) who are authorized by you for a specific module. When visiting this website, users' IP addresses are only checked for "blacklisting". Furthermore, IP addresses are not used.

Toestemming apps / Permission apps

Nederlands

Het cloud-platform Gezondheidsmeter (Curavista,health buiten Nederland) is ook benaderbaar via de apps "Gezondheidsmeter" , "Spirogram" en "URinControl". Als je één van deze apps gebruikt, dan vragen wij toestemming als je de app wil verbinden met Bluetooth devices zoals de Spirometer, Omron bloeddrukmeters en weegschalen, Corsano, FindAir of Fitbit. Deze locatie is nodig om de Bluetooth verbinding tot stand te brengen en de data over te dragen van de device naar het platform. FindAir ONE en Corsano CardioWatch devices vragen ook toestemming om de connectie open te houden, ook als de app niet iun gebruik is. FindAir ONE gebruikt deze locatietoestemming om relevante data te verzamelen over je locatie in combinatie met pollen en andere luchtweg allergenen. Voor Spirometer is het optioneel om locatie toe te voegen bij het uploaden van de data.

English

Curavista.health apps:

We will ask you for location permission when pairing Bluetooth devices. This is required for the app to maintain a Bluetooth connection, and to retrieve data from the devices. FindAir ONE and Corsano CardioWatch devices require location permission to maintain a connection while the app is closed or not in use. FindAir ONE uses location permission to collect relevant data based on your location, including information on pollen levels and other airborne allergens. You may optionally add location data to your MIR Spirometer data upload.

Beveiliging / Security

Nederlands

Je gegevens zijn beveiligd tegen misbruik. Zo zijn je persoonlijke gegevens gescheiden in een andere database opgeslagen als je medische data. Pas op het scherm komen beiden samen en onderweg worden data ge-encrypt. De databases staan in een NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd datacentrum. Curavista is als bedrijf NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Meer specificaties over beveiliging op verzoek.

English

Your data is protected against misuse. For example, your personal data is stored separately in a different database than your medical data. Only on the screen do both come together and data is encrypted along the way. The databases are located in a NEN7510 and ISO27001 certified data center. As a company, Curavista is NEN7510 and ISO27001 certified. More security specifications upon request.

Analyse en onderzoek / Analysis & research

Nederlands

De gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke analyses en onderzoek. De resultaten worden gepubliceerd op de website. Analyses gebeuren zonder dat de data tot personen zijn te herleiden. Voordat u aan een module meedoet, geeft u aan of u dit wil of niet. De onafhankelijke Stichting Infometer ziet erop toe dat de gegevens anoniem worden aangeleverd voor de analyse en dat de analyse conform de specifieke toestemming behorend bij een module is.

English

The data can be used for scientific analyzes and research. The results are published on the website. Analyzes are carried out without the data being traceable to persons. Before you participate in a module, indicate whether you want this or not. The independent Infometer Foundation ensures that the data is supplied anonymously for the analysis and that the analysis is in accordance with the specific permission associated with a module.

Verwijder account / Delete your account

Nederlands

Je kunt op elk moment met je deelname stoppen en je gegevens (gratis) uit de database direct en definitief laten verwijderen. Je stuurt daarvoor een e-mail aan de helpdesk: info@gezondheidsmeter.nl. Het is niet nodig een reden op te geven. Omdat het een definitieve verwijdering is van al je gegevens, sturen we één mail waarin we nog een bevestiging vragen.

Ben je aangemeld door een behandelaar voor een online begeleidingsmodule, dan krijgt de behandelaar 28 dagen de tijd om een kopie van de informatie te maken. Daarna verwijderen we je gegevens.

English

You can stop your participation at any time and have your data removed from the database (free of charge) immediately and permanently. To do this, send an email to the helpdesk: info@gezondheidsmeter.nl. There is no need to give a reason. Because it is a permanent deletion of all your data, we will send one email asking for confirmation.

If you have been registered by a practitioner for an online guidance module, the practitioner will have 28 days to make a copy of the information. We will then delete your data.

Bewaartermijn / Archive Records

Nederlands

Jij beslist wanneer je dossier gebruikt. Je kan ook lange tijd niets doen. We bewaren je data minimaal 15 jaar. Of korter als je ons laat weten dat je wil stoppen.

English

You decide when to use your file. You can also do nothing for a long time. We keep your data for at least 15 years. Or shorter if you let us know that you want to stop.

Curavista

Nederlands

Curavista BV (hierna "Curavista") is een Nederlands familie bedrijf, opgericht door Esther van Noort en Anton Kool. Bij Curavista bedenken, ontwikkelen en promoten we Gezondheidsmeter PGO. Curavista is 100% onafhankelijk; er zijn geen investeerders, zoals verzekeraars of farmaceutische industrie als investeerder betrokken. Sinds 2002 ontwikkelen wij een voor jou zo prettig mogelijk dossier. Dat is een hele uitdaging, want iedereen is anders. Daarom zijn er meer dan 100 verschillende modules over gezondheid en ziekte, waaruit jij kan kiezen. Heb je vragen of opmerkingen? Je kan ons dagelijks bellen tussen 8.30-17.00 (0162 520964) of een email sturen naar info@gezondheidsmeter.nl.

English

Curavista BV (hereinafter "Curavista") is a Dutch family business, founded by Esther van Noort and Anton Kool. At Curavista we invent, develop and promote Health Meter PGO. Curavista is 100% independent; no investors, such as insurers or the pharmaceutical industry, are involved. Since 2002, we have been developing a file that is as pleasant as possible for you. That is quite a challenge, because everyone is different. That is why there are more than 100 different modules on health and illness from which you can choose. Do you have questions or comments? You can call us daily between 8:30 AM and 5:00 PM (0162 520964) or send an email to info@gezondheidsmeter.nl.

2023/12/11  
Top