Geheugenpoli / Alzheimer Zorgverlener

Gezondheidsmeter Alzheimer

Geheugenpoli behandelmodule

Zelfmanagement, online begeleiding en thuismonitoring
Een essentiële ondersteuning bij moderne werkprocessen.


Geheugepoli

Patiënten met geheugenproblemen op maat begeleiden biedt een betere kwaliteit van leven.

Geheugenpoli biedt twee tracks, opgesteld voor de begeleiding van mensen met de Ziekte van Alzheimer / dementie en hun mantelzorgers;

 • Instellen op medicatie (galantamine, rivastigmine, memantine) met aandacht voor mogelijke bijwerkingen.
 • Voorbereiding consult via PROMS; de NPIQ, ZARIT en MNA-short.
 • De NPIQ inventariseert de klachten van de patiënt, de Zarit de belasting van de mantelzorger en de MNA de voedingsstatus

  De verzamelde gegevens worden gecombineerd met de PGO gegevens, in één dashboard en zijn in het EPD inzichtelijk.

  Eerste resultaten

  Door de eenvoud start 80% van de aangemelde patiënten én blijven zij langdurig participeren.

  Het nabellen voor het instellen op medicatie wordt structureel minder.

  De goedgevulde kennisbank vangt 90% van de vragen af door de koppeling met apotheek.nl en thuisarts.nl.

  Tenslotte, ingestelde algoritmes geven aan de patiënt handvatten en adviezen, zoals een medicatiebijstelling of een leefstijladvies.

  Resultaten pilot Geheugenpoli >>
  Ref: Geriatriedagen


  • Alzheimer Gezondheidsmeter PGO
  • Alzheimer Gezondheidsmeter PGO
  • Alzheimer Gezondheidsmeter PGO
  Beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad)

  Specificaties

  In deze behandelmodule is standaard opgenomen:

 • NPIQ, ZARIT, MNA-short
 • Berekening van de scores en grafische weergave
 • Medicatie en medicatie-inname
 • Alerts
 • Uitgebreide kennisbank
 • Medisch Dossier inzage via PGO


 • Mantelzorgers

  De module geeft extra aandacht aan de mantelzorgers, zoals partners en kinderen.

  Zij kunnen aangeven hoe zij de zorg voor de persoon ervaren.

  Zodat tijdig actie kan worden ondernomen om hen te ondersteunen.


  Alerts

  Er zijn alerts op bijwerkingen op de medicatie. De alerts kunnen individueel of per groep ingesteld worden.

  Alerts komen op de werklijst in HiX (bij een koppeling met Zorgplatform), op het dashboard bij de professional in Gezondheidsmeter en via email of sms.


  Gezondheidseter Alerts  Gezondheidsmeter CVA Ziektelastmeter

  Implementatie en opschaling

  De behandelmodule is erop gericht om patiënten zelf aan de slag te laten gaan. Het gebruik is eenvoudig, de adviezen begrijpelijk en op maat voor de patiënt.

  Voor de zorgverleners is het gebruik eveneens intuïtief, met uitleg op het scherm waar nodig.

  Implementatie en opschaling worden zo optimaal ondersteund.


  Wat anderen zeggen


  "Wij zien mensen met Alzheimer jaarlijks op de poli. Het polibezoek wordt door de mantelzorger voorbereid door online de NPIQ, Zarit en MNA-short in te vullen. Zo kunnen acties voorafgaand aan het consult al worden voorbereid en tijdens het consult aan de juiste zaken aandacht worden besteed. Zorg op Maat"

  - Peter van Walderveen, geriater


  Gezondheidsmeter patient

  Gezondheidsmeter inzetten?

  Aanmelden

  2023/7/25  
  Top