OSAScoach Zorgverlener

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in OSAScoach als volgt toegepast:

Meten

In OSAScoach activeert de zorgverlener het behandelpad: MRA of CPAP, zodat het juiste zorgpad start. In beide zorgpaden kiest de patiënt zijn doelen en vult de "symptomen-lijst" in, waarin de ESS en uren slaap verwerkt zijn. 

Bij CPAP kiest de deelnemer hoe de AHI-index - waarden worden toegevoegd. Dat kan handmatig (per meting) of door een bestand dat de CPAP produceert toe te voegen (via "bestanden uploaden"). Kies je voor handmatige invoer, dan kan je van CPAP veranderen en opmerkingen toevoegen. De langste individuele follow-up bij OSAScoach is nu 5 jaar. In zo'n lange periode kunnen mensen immers van CPAP wisselen. 

In het begin houden mensen regelmatig de symptomen bij, later wordt dat gereduceerd tot één keer per kwartaal. 

Het algoritme is opgesteld door de afdeling longziekten van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. De verpleegkundig specialist longziekten, Simone van de Sluijs, van het Franciscus Gasthuis en Vlietland heeft een een presentatie gehouden over OSAScoach voor professionals.  Klik hier voor de ppt >>>

Inzicht / dashboard

De symptomen, uren slaap, uren slaap met CPAP, leefstijl en AHI-index scores worden samengevat in één overzicht. Zo ontstaat inzicht in het verloop in combinatie met eigen acties.  

OSAS coach ziektelast klachten Gezondheidsmeter PGO

Zelfregie

Mensen kiezen zelf hun persoonlijke doelen en de frequentie waarmee ze de metingen invoeren / uploaden in OSAScoach. In het begin sturen we redelijk vaak reminders (één keer per week). De reminders nemen af in de loop van de tijd en mensen kunnen reminders altijd aan/uit zetten in hun profiel. 

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Via het videoconsult kan ook worden meegekeken naar het gebruik van de CPAP thuis. In sommige situaties kan dat handig zijn. Ook kan het videoconsult worden ingezet voor bijvoorbeeld avondspreekuren. Wel zo handig voor patiënten die overdag werken. Meer informatie op de pagina over eConsult of videoconsult.

Kennis

Er is veel informatie op het internet beschikbaar. Niet altijd makkelijk voor patiënten om de juiste, betrouwbare  informatie te vinden. 

Daarom biedt Gezondheidsmeter PGO een uitgebreide kennisbank over OSAS, MRA en CPAP. Alle informatie is leverancier-onafhankelijk. Deze kennisbank zorgt ervoor dat de meeste vragen al door de patiënten zelf opgezocht kunnen worden.

Coaching door zorgverlener: sleutel tot succes

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van Gezondheidsmeter PGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van Gezondheidsmeter PGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "OSAS" combineren met  "Stop roken"  of Fitbit (bewegen). Je meldt patiënten aan en kan aan de slag. Ook geschikt voor multidisciplinaire behandeling.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. Zo kan je bepaalde scorings (ESS, uren slaap en uren slaap met CPAP) gebruiken voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

 

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

  • "We begeleiden online via Gezondheidsmeter PGO / OSAS én het videoconsult. We kijken naar de voortgang van de patiënt en bespreken via videoconsult de behandeling."
  • - Simone van der Sluijs, verpleegkundig specialist Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam - 
2019/7/26  
Top