Hartfalen Start Zorgverlener

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in hartfalen als volgt toegepast:

Meten

In Hartfalen meet de deelnemer zelf bloeddruk, geeft aan welke medicatie zij/hij gebruikt en welke symptomen zij/hij ervaart. De bloeddrukmeters kunnen mensen zelf aanschaffen of via de eigen zorgverlener lenen. 

Het invullen van de metingen gebeurt handmatig, waardoor alle bloeddrukmeters gebruikt kunnen worden. Ook het wisselen van bloeddrukmeters in de loop van de tijd is mogelijk.  Het invullen is eenvoudig en geeft instructies.

Hartfalen invoer Gezondheidsmeter PGO

Deelnemers ontvangen dagelijks herinneringen, die zij kunnen uitzetten in hun profiel.

Inzicht / dashboard

De ingevoerde waarden worden in één overzicht gepresenteerd. Er worden geen alerts gegenereerd. Het is aan de patiënt om op basis van zelfinzicht een hulpvraag te stellen. Via het eConsult, videoconsult, telefonisch of op het spreekuur.

Hartfalen Vooruitgang Overzicht Gezondheidsmeter PGO

Zo ontstaat inzicht in het verloop in combinatie met eigen acties.  

Alerts

Het instellen van alerts op specifieke scores (bloeddrukwaarden) kan per patiënt of voor groepen. Het is aan de behandelaar om hier invulling aan te geven.

Zelfregie

Mensen kiezen zelf de frequentie waarmee ze actief zijn. Vanuit Gezondheidsmeter PGO / hartfalen worden er dagelijks herinneringen gestuurd, die mensen in hun profiel kunnen aan/uit zetten. 

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Beiden zijn intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar.

Kennis

Er is veel informatie beschikbaar. Niet altijd makkelijk voor patiënten om de juiste, betrouwbare  informatie te vinden. 

Daarom biedt Gezondheidsmeter PGO een uitgebreide kennisbank met directe links over "hartfalen" van thuisarts.nl, apotheek.nl, NVCC en hartstichting. De patiënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de patiënt.

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van GezondheidsmeterPGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van GezondheidsmeterPGO? Ook in ketenzorgverband?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op GezondheidsmeterPGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "hartfalen" combineren met  "Stop roken"  of Fitbit (bewegen). Je meldt patiënten aan en kan aan de slag.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. Zo kan je bepaalde scorings (stappen, uren slaap, hartslag) gebruiken voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

  • ""Wij lenen bloeddrukmeters uit aan mensen. Zo kunnen ze zelf goede metingen doen. Mensen stellen zelf hulpvragen en dat gaat goed."
    - de Hartfalenverpleegkundigen RIVAS, Gorinchem -
2020/8/5  
Top