PGO Zorgverleners

Gezondheidsmeter_Telemonitoring én Gezondheidsmeter_Medisch Dossier

Telemonitoring + PGO

U schrijft de telemonitoring-modules voor én krijgt inzicht in de medische gegevens van collega's.


PGO

Via de PGO module haalt de burger/cliënt/patiënt zijn medische data op en deelt deze data met de zorgverleners.

De autorisatiematrix is eenvoudig voor eindgebruikers.

U ziet diagnoses, lab, medicatie en verslagleggingen.

Telemonitoring

Online begeleiding op basis van sterke inhoud, dat bieden de modules van Gezondheidsmeter.

CE gecertificeerd, voor veel indicaties en direct inzetbaar.

Door PGO met telemonitoring te combineren ontstaat een compleet overzicht. U krijgt alle medische gegevens én alle module-specifieke gegevens in één dashboard.


 • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO
 • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO
 • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO

PGO gegevensdiensten

PGO Gezondheidsmeter werkt, óók voor zorgverleners, want patiënten kunnen u uitnodigen om mee te kijken in hun goed gevulde medische dossier.

PGO Gezondheidsmeter is gekwalificeerd voor:


GezondheidsmeterPGO _Medmij_Huisarts

Huisarts gegevens

Diagnose, Medicatie, Laboratorium, Documenten (bericht PDF-A).

GezondheidsmeterPGO _Medmij_BGZ-ziekenhuis

Ziekenhuis gegevens

Diagnose, Labuitslagen, Medicatie, Documenten (bericht PDF-A).


GezondheidsmeterPGO _Medmij_zelfmetingen

Zelfmetingen

Bloeddruk, bloedglucose en gewicht naar de behandelaar sturen.

GezondheidsmeterPGO _Medmij_Laboratorium

Labuitslagen

De labuitslagen met referentiewaarden en status.


GezondheidsmeterPGO _Medmij_BGZ-GGZ

GGZ gegevens

Diagnose, Labuitslagen, Medicatie, Documenten (bericht PDF-A).

GezondheidsmeterPGO _Medmij_Intoleranties

Intoleranties

Allergieën en intoleranties


GezondheidsmeterPGO _Medmij_BGLZ

Basis Gegevens Langdurige Zorg

Diagnose, Labuitslagen, Medicatie, Documenten (bericht PDF-A).

GezondheidsmeterPGO _Medmij_BGLZ

Medicatie 9.3

Gecertificeerd, wacht op implementatie door apothekers (VIPP farmacie)


Telemonitoring Modules

Gezondheidsmeter is een medisch hulpmiddel en biedt meer dan 80 behandelmodules. Modules zijn wetenschappelijk getoetst en vallen onder het CE-keurmerk van Gezondheidsmeter. Communicatie (beeldbellen en eConsult) kan (indien gewenst) via de Modules. De modules ondersteunen 3 soorten "app-op-recept", door de zorgverlener voorgeschreven:

 • zelfhulp, die zorgverlener voorschrijft
 • begeleiding met dashboard, zonder alerts
 • telemonitoring met dashboard, mét alerts

 • Pick & Play

  Kies en activeer de Modules die voor u en uw patiëntenpopulatie geschikt zijn. U schrijft één of meer Modules voor via uw EPD/ECD. Zo ontstaat er voor elke patiënt zijn eigen unieke dossier met zijn/haar modules. Deze persoonsgerichte combinatie zet mensen aan tot actie: het dossier is op hen toegesneden.

  Dat is de kracht van de Modules van Gezondheidsmeter.  Gezondheidsmeter_Spirobank_Smart

  Combineer bijvoorbeeld "astma" of "COPD" met het blazen van de longfunctie thuis via "Spirometrie".


  Gezondheidsmeter_Promedico_HIX_MEDICOM_NEXUS_ZORGPLATFORM

  Koppeling met uw EPD

  Operationele koppelingen zijn:

 • Medicom
 • Nexus
 • PromedicoASP
 • HiX via Zorgplatform eHealth "stekker"
 • Andere koppelvlakken op verzoek.

  Zo kunt u eenvoudig de modules voorschrijven en heeft u direct toegang tot de behandelmodules, het dashboard, alerts, de medische gegevens van de patiënt.


  Samenwerking, regionaal of landelijk

  De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang.

  Een voorbeeld: poh somatiek, huisarts, longverpleegkundige en longarts werken samen in de behandelmodule COPD.

  De patiënt nodigt de behandelaars uit om mee te kijken in de medische data vanuit PGO module.

  Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiënt/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult.  Gezondheidsmeter_multidisciplinaire_samenwerking

  Wat anderen zeggen  Gezondheidsmeter_patient

  “De insteek van Curavista is dat het zo eenvoudig is dat patiënten er zelf doorheen kunnen”, vertelt De Haan. “De zorgpaden zijn helder en de medisch inhoudelijke uitleg ligt bij de fysiotherapeut en verpleegkundig specialist. Het is de bedoeling dat een patiënt daarna zelfstandig aan de slag kan gaan.”

  - Cardiologie afdeling Tergooi Ziekenhuis


  Gezondheidsmeter inzetten?

  Aanmelden


  2023/8/1    Top