CFcoach start Zorgverlener

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in CFcoach als volgt toegepast:

Meten

In CFcoach vult de deelnemer (of zijn begeleider, bij jonge kinderen) zelf zijn/haar klachten en medicatiegebruik in. Deze metingen kunnen worden aangevuld met een bluetooth thuis-spirometer (FEV1 en FVC meting). In het opmerkingen veld is er ruimte voor toevoegingen. De langste follow up is nu 7 jaar.

Deelnemers ontvangen maandelijks een herinnering. Het is aan de deelnemer om zelf te bepalen hoe vaak zij actief zijn. 

Inzicht / dashboard

De resultaten worden inzichtelijk gepresenteerd. Zo zijn er duidelijke grafieken waarin Klachten, gewicht, CF-medicatie, antibiotica en FEV1 met elkaar worden gecombineerd. Zo ontstaat inzicht in het verloop in combinatie met eigen acties. 

CF coach klachten antibiotica Gezondheidsmeter PGO

Zelfregie

Mensen kiezen zelf de frequentie waarmee ze actief zijn. Zij kunnen naar eigen inzicht het actieplan en de acties aanpassen. Reminders om in te voeren kunnen zij aan/uit zetten in hun profiel. 

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Beiden zijn intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar.

Kennis

Er is veel informatie beschikbaar. Niet altijd makkelijk voor patiënten om de juiste, betrouwbare  informatie te vinden. 

Daarom biedt GezondheidsmeterPGO een uitgebreide kennisbank met directe links over CF naar de NCFS, het Longfonds en apotheek.nl. De patiënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de patiënt.

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van Gezondheidsmeter PGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van Gezondheidsmeter PGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "CFcoah" combineren met  Fitbit (bewegen). Je meldt patiënten aan en kan aan de slag.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. Zo kan je bepaalde scorings (CFQ-R) gebruiken voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

 

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

  • "Het Cystic Fibrosis (CF) dagboek is een online toepassing waarmee patiënten op reguliere basis kunnen vastleggen hoe het met hen gaat. Hiervoor gebruiken we indicatoren die afgeleid zijn van de standaard CFQ-R."
    - drs. M.A. (Martijn) Oudeman -
2019/7/26  
Top