CFcoach start Zorgverlener

Gezondheidsmeter CYSTIC FIBROSE

Thuismonitoring en online begeleiding

CYSTIC FIBROSE behandelmodule

Van zelfmanagement naar online begeleiding en thuismonitoring; in de CYSTIC FIBROSE behandelmodule zijn alle stappen aanwezig. Als behandelaar geeft u richting aan het individuele Zorgplan van de patiënt.

Naar aanmeldformulier 


Inzage in actuele status

De deelnemer (of begeleider, bij jonge kinderen) voegt zijn/haar klachten en medicatiegebruik in. Deze metingen kunnen worden aangevuld met een bluetooth thuis-spirometer (FEV1 en FVC meting). In het opmerkingen veld is er ruimte voor toevoegingen. De langste follow up is nu 8 jaar. Deelnemers ontvangen maandelijks een herinnering. Het is aan de deelnemer om zelf te bepalen hoe vaak zij actief zijn.

Gezondheidsmeter CYSTIC FIBROSE Ziektelastemeter


Gezondheidseter Alerts

Alerts

Er zijn instelbare alerts op klachten, gewicht, CF-medicatie, antibiotica en FEV1. Alerts individueel instelbaar of per groep.


Longfunctie thuis

Combineer de behandelmodule "CYSTIC FIBROSE" met de "spirometer thuis". De patiënt blaast de longfunctie thuis en stuurt de waarden door via de app Gezondheidsmeter. Deelnemers ontvangen dagelijks herinneringen.

Gezondheidsmeter Spirobank Smart

Gezondheidsmeter Promedico HIX MEDICOM NEXUS ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de poh, huisarts en longarts samen in de behandelmodule CYSTIC FIBROSE en de huisarts en de GGZ-psycholoog in de behandelmodule Depressie. 

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiént/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter multidisciplinaire samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

"Met Cystic Fibrosis (CF) dagboek is een online toepassing waarmee patiënten op reguliere basis kunnen vastleggen hoe het met hen gaat. Hiervoor gebruiken we indicatoren die afgeleid zijn van de standaard CFQ-R."

Drs. M.M.A. Oudeman

Ook interessant?

2022/4/13  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top