privacy

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens (naam, geboortedatum, email adres, telefoonnummer) worden vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de werking van uw persoonlijke dossier.

Het BSN kan worden ingevuld (niet verplicht), zodat artsen vanuit hun eigen systeem direct naar uw dossier kunnen springen. U bent dan uniek herkenbaar. Het BSN wordt versleuteld opgeslagen en is alleen te zien door u en uw zorgverlener(s), die door u geautoriseerd zijn voor een specifieke module. 

Bescherming Persoonsgegevens

Het bestand is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer m1408979) en beveiligd tegen misbruik. Zo zijn uw persoonlijke gegevens in een andere database opgeslagen als uw antwoorden. Meer specificaties over beveiliging op verzoek.

Analyse en onderzoek

De gegevens uit een module kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke analyses en onderzoek, bijvoorbeeld naar het effect van eHealth. De wetenschappelijke resultaten worden gepubliceerd op de website. Analyses gebeuren zonder dat de data tot personen zijn te herleiden. De onafhankelijke Stichting Infometer ziet erop toe dat de gegevens anoniem worden aangeleverd voor de analyse en dat de analyse conform de specifieke toestemming behorend bij een module is. Voordat u definitief meedoet, vragen wij uw toestemming voor deze opslag en gebruik. Wilt u meedoen, zonder dat uw gegevens in analyses betrokken worden? Ook dat kan. U geeft dit direct aan bij de aanmeldig van een module of u stuurt een email met uw verzoek naar de helpdesk (info@gezondheidsmeter.nl).

Stoppen

U kunt op elk moment uw deelname stoppen en uw gegevens (gratis) uit de database laten verwijderen. U stuurt daarvoor een e-mail aan de helpdesk (info@gezondheidsmeter.nl).

2016/7/21  
Top