Meer Informatie Zorgverlener

Mijn webportaal 

Tegenwoordig hebben veel zorgverleners een eigen webportaal. 

Patiënten die geregistreerd staan als patiënt bij die zorgverlener loggen in en kunnen een aantal functies, zoals eConsult, herhaal medicatie en het inzien van labuitslagen. Als patiént moet je bij elke zorgverlener opnieuw inloggen bij het webportaal van het ziekenhuis / de  huisarts / de apotheek etc.

Een webportaal is de voordeur naar het EPD van de zorgverlener.

Mensen zijn penvoerder

In GezondheidsmeterPGO+ is de burger penvoerder en draagt de verantwoordelijkheid over de data. Deze data kan door behandelaars worden gebruikt als ondersteuning van het reguliere zorgproces. daarom zijn er voor veel EPDs directe koppelvlakken. Dat is ultiem gemak voor behandelaars.

GezondheidsmeterPGO+: dossier van mensen zelf

GezondheidsmeterPGOis het dossier van mensen zelf. Zij gebruiken de eCoaches die zij belangrijk vinden. eCoaches gaan over gezondheid, zoals Vitaal ouder worden of ziekte, Een aantal eCoaches zijn direct door mensen te activeren en te gebruiken, andere eCoaches zijn alleen door behandelaars te activeren.

Hoge motivatie

GezondheidsmeterPGO+ is van mensen zelf. Samen met de sterke inhoud, overzichtelijke dashboards krijgen mensen grip op hun ziekte. Dat maakt het zo leuk : je bent weer coach als behandelaar! 

 

2022/6/21  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top