Meer Informatie Patiënt

 

Een helder inzicht in je gegevens, altijd en overal

De beste zorg krijg je als jezelf ook aan de slag gaat. Beheer en deel je gegevens via Gezondheidsmeter. Zo kunnen jouw zorgverlener(s) deze gegevens gebruiken om samen tot de beste behandelmethode te komen.

Gratis

Voor burgers zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van Gezondheidsmeter. In de afgelopen 21 jaar is Gezondheidsmeter altijd gratis geweest voor mensen. Het ministerie van VWS ondersteunt ons nu met een vergoeding.

Mijn zorgverleners

Meer dan 5.000 zorgverleners zijn aangesloten bij Gezondheidsmeter. Met zorgverleners bedoelen wij apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, physician assistants, psychotherapeuten, verpleegkundigen en verloskundigen. Zij kunnen jou online begeleiden via Gezondheidsmeter en betalen voor hun account soms een bescheiden bijdrage. Zo draagt Curavista bij om de zorg voor iedereen toegankelijk houden.


Beter contact met elkaar.

Er blijft meer tijd over om echt te praten over de klachten die jij ervaart. Het verloop van de klachten zijn immers al overzichtelijk opgeslagen in het systeem.


Een beter behandelplan in een vroeg stadium.

Veranderingen in je gezondheid worden sneller zichtbaar en er kan in een vroeger stadium ingegrepen worden. Daardoor kan een beter behandelplan worden opgesteld.


Samen de alternatieven afwegen.

Je maakt samen keuzes in het beste behandelplan en bent daar dan ook samen verantwoordelijk voor.

2023/5/9  
Top