Thuiszorg Home

Gezondheidsmeter VOEDING

Online begeleiding

VOEDING behandelmodule

De VOEDING behandelmodule ondersteunt het optimaliseren van individuele patiëntenzorg. Voeding is een belangrijke pijler bij ouderenzorg. Via het dossier van de cliënt / patiënt inventariseert de thuiszorg de voedingstoestand en schakelt paramedici en eerste lijn bij. De juiste zorg op de juiste plaats.


Wat anderen zeggen

"Makkelijk dat ik als mantelzorger kan zien welke ondersteuning mijn moeder krijgt"
- Arthur (48) -

Gezondheidsmeter patient

Gezondheidsmeter arts
"Hoe iemand eet is erg belangrijk. Wij inventariseren de voedingstoestand en vragen zo nodig bij de huisarts een verwijzing naar de diëtiste aan. Meteen met de ingevulde screening. Ook de modulaire uitbreiding met beeldbellen, het zorgplan, wondzorg, en kwetsbare ouderen is erg prettig ivm opschaling."
– drs. A. Simitci, directeur Fitcirkel.

De voordelen van Gezondheidsmeter

Alle gegevens in één overzicht

Behandeling afgestemd op jou

Samen de alternatieven afwegen

2022/4/22  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top