Niercelkanker Home MEDMIJ PGO

Gezondheidsmeter NIERCELKANKER

Thuismonitoring

NIERCELKANKER behandelmodule

De NIERCELKANKER behandelmodule ondersteunt het optimaliseren van individuele patiëntenzorg. Via het dossier van de patiënt sluiten paramedici, eerste en tweede lijn aan. De juiste zorg op de juiste plaats.


Wat anderen zeggen

"Mijn artsen wisselen regelmatig, maar ik hou alles bij elkaar in mijn eigen dossier."

- Evelyne (55) -

Gezondheidsmeter patient

Gezondheidsmeter arts

"De verschillende metingen die de patiënt invoert, gebruiken we nu voor het zorgproces, waarin zelfmanagement belangrijk is. Deze gegevens kunnen we mogelijk zelfs in de toekomst gebruiken als kwaliteitsindicator vanuit patiëntperspectief."

- Dr. J.C.C.M. in t Veen, longarts Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland


De voordelen van Gezondheidsmeter

Alle gegevens in één overzicht

Behandeling afgestemd op jou

Samen de alternatieven afwegen

2022/6/21  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top