MSrisk app Home

Gezondheidsmeter MS RMP

MS RMP

U heeft aanvullende controles nodig voor een MS-geneesmiddel.
De app helpt hierbij.


Voor MS RMP melden zorgverleners jou aan.
Vraag ons of je zorgverlener al meedoet.


  • MS RMP Voortgang Gezondheidsmeter PGO
  • MS RMP Voortgang Gezondheidsmeter PGO
  • MS RMP Voortgang Gezondheidsmeter PGO
Beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad)

Samen monitoren

Er zijn steeds meer geneesmiddelen voor MS.

Sommige geneesmiddelen vragen om aanvullende controles.

Voor 6 van die geneesmiddelen zijn die controles ingebed in Gezondheidsmeter.
Gezondheidsmeter helpt u om zo goed mogelijk deze controles op te volgen.

U ontvangt op het juiste moment een melding dat een bepaalde controle nodig is. Dat kan zijn urine inleveren, bloed laten prikken etc etc.
Heeft u de controle gedaan, dan meldt u die af.
Zo weet uw behandelaar ook dat u de controle heeft laten doen.
Meld u de controle niet afmeldt, gaat er een waarschuwing naar uw behandelaar. Die neemt dat contact met u op.
Zo is er nog een extra vangnet.


Wat anderen zeggen


Gezondheidsmeter arts

"De app geeft snel en makkelijk toegang. Je ziet goed hoe het gaat en het eConsult is erg makkelijk."

- Mevr Stellinga (47) Lees haar verhaal >>


"Meer stabiliteit, meer inzicht in haar klachten en een betere kwaliteit van leven."

- Tiny Jansen, MS verpleegkundige Groene Hart Ziekenhuis Lees haar verhaal >>

Gezondheidsmeter patient

Gezondheidsmeter arts

"Eén programma, waarin de RMP’s van 6 verschillende Rx zijn verwerkt is uniek. Het betreft alemtuzumab, cladribine,dimethyl fumarate, fingolimod, natalizumab en teriflunomide. Een mooi resultaat."

- Drs. L. Pollinger, klinisch informaticus, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam


2023/7/28  
Top