Enquete

Gezondheidsmeter Evaluatie

Enquête

Patiënttevredenheid


Zijn uw patiënten tevreden met de eHealth toepassing?

Er zijn verschillende mogelijkheden om inzicht te krijgen in patiënttevredenheid bij de inzet van de modules van Gezondheidsmeter.

Er is het cijfermatige inzicht over het gebruik. Dat geeft inzicht in het % starters en doorloop. Deze inzichten zijn een standaard onderdeel van elke zorgverlenersaccount over de patiënten die hij/zij begeleidt,

Naast de cijfermatige inzichten, is er de mogelijkheid om aan een specifieke groep patiënten een aantal vragen te stellen.
Er zijn veel vraag-antwoord combinaties mogelijk zoals een VAS, een multi-of single option vraag, open tekst.
Vragen kunnen logisch op elkaar volgen.
U kiest voor een standaard vragenlijst of formuleert uw specifieke vragen.

Standaard vragen

Veel organisaties hebben reeds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Curavista stuurt u de standaardvragen op verzoek toe, die het beste bij uw populatie en vraagstelling passen.
U selecteert de vragen en Curavista activeert het formulier voor uw patiëntengroep.
Automatische ontvangt de betreffende groep een uitnodiging.
U extraheert de vragen en antwoorden in een xls bestand.
De kosten van een standaard-enquête bedraagt 350 euro (ex byw).

Eigen vragen

U formuleert de vragen en antwoorden
Curavista voert de vragen en antwoorden in én activeert de lijst voor de specifieke patiëntengroep.
Patiënten ontvangen een (push)bericht en kunnen de lijst naast hun reguliere module invullen.
Via uw account extraheert u de vragen en antwoorden in xls.
U extraheert de vragen en antwoorden in een xls bestand.
Er wordt een begroting opgesteld afhankelijk van uw wensen.


  • Gezondeheidsmeter PGO Leefstijl
  • Gezondeheidsmeter PGO Leefstijl
  • Gezondeheidsmeter PGO Leefstijl
Beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad)

Zelf een enquête inzetten?

Mail ons!
2023/7/31  
Top