Hoofdpijn Start zorgverlener

Gezondheidsmeter Hoofdpijn

Hoofdpijn behandelmodule

Zelfmanagement, online begeleiding en thuismonitoring
Een essentiële ondersteuning bij moderne werkprocessen.


Telemonitoring

Hoofdpijn-patiënten via telemonitoring op maat begeleiden levert minder pillen en klachten op.

Door de eenvoud start 80% van de aangemelde patiënten én blijven zij langdurig participeren.

De verzamelde gegevens worden gecombineerd in een dashboard en zijn in het EPD inzichtelijk.

Zo ontstaat een compleet beeld, waarmee het zorgproces optimaal wordt ondersteund.


 • Hoofdpijndagboek Gezondheidsmeter PGO
 • Hoofdpijndagboek Gezondheidsmeter PGO
 • Hoofdpijndagboek Gezondheidsmeter PGO
Beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad)

Specificaties

In deze behandelmodule is standaard opgenomen:

 • Diagnostisch dagboek
 • Monitoring dagboek
 • Benchmark
 • Voorstel diagnose


 • Opschaling en implementatie

  De Hoofpijn behandelmodule ondersteunt bij de diagnose, behandeling en begeleiding. Huisartsen kunnen online patiënten aanmelden en doorsturen naar de expertisecentra van de NVHC.

  Het gebruik is eenvoudig en op maat voor de patiënt.
  Voor de zorgverleners is het gebruik eveneens intuïtief, met uitleg op het scherm waar nodig.

  Implementatie en opschaling worden zo optimaal ondersteund.  hoofdpijn

  Architectuur diagnose en behandeling

  De behandelaar bepaalt het startpunt voor de patiënt. Er is keuze uit een uitgebreid diagnostisch dagboek of een kort registratiedagboek. Het diagnostisch dagboek geeft richting aan de diagnose, het registratiedagboek geeft inzicht in de effectiviteit van de ingezette behandeling, bijv. met CGRP-remmers.


  Uitleg via een webinar

  Door de VNHC is een webinar over de inzet van de hoofdpijn app georganiseerd. In de webinar bespreken drs P. van Haren (klinisch informaticus CWZ) en dr. W. Mulleners (neuroloog CWZ) de medische inhoud en algoritmes. Anton Kool (sr ICT architect Curavista) geeft een demonstratie.  Wat anderen zeggen


  “We zien patiënten bij wie het aantal hoofdpijndagen is verminderd van vijftien naar vijf dagen per maand. Tien dagen winst in ziektelast, eenvoudig bereikt en tegen lagere kosten”

  - Prof. Dr. W. Mulleners, neuroloog, CWZ Ziekenhuis, Nijmegen


  Gezondheidsmeter patient

  Gezondheidsmeter inzetten?

  Aanmelden

  2024/3/25  
  Top