Kwetsbare Ouderen Zorgverlener

Gezondheidsmeter Heupknie

Kwetsbare ouderen

Casefinding in de huisartsenpraktijk via de TRAZAG-PROMS
Een essentiële ondersteuning bij moderne werkprocessen.


Casefinding

In Kwetsbare ouderen module activeert de zorgverlener voor 80+ mensen, die nog thuis wonen de module.

De TRAZAG lijst (Patiënt versie) wordt eens per 12 maanden afgenomen.

Deelnemers ontvangen voor de TRAZAG-lijsten reminders.

PGO

Patiënten halen zelf de medische gegevens op en delen die met u.

Door de eenvoud van de PGO start 80% van de aangemelde patiënten én blijven zij langdurig participeren.

De verzamelde gegevens worden gecombineerd in een dashboard en zijn in het EPD inzichtelijk.

Zo ontstaat een compleet beeld, waarmee het zorgproces optimaal wordt ondersteund.


 • Kwetsbare ouderen Gezondheidsmeter PGO
 • Kwetsbare ouderen Gezondheidsmeter PGO
 • Kwetsbare ouderen Gezondheidsmeter PGO
Beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad)

Specificaties

In deze behandelmodule is standaard opgenomen:

 • TRAZAG
 • Infotheek
 • Medisch Dossier inzage via PGO


 • TRAZAG

  In Kwetsbare ouderen staat het TraZAG (Transmuraal Zorg Assessment Geriatrie) instrument centraal.

  De TraZAG is een zg 2-traps model: er is een start-formulier gericht op case-finding. Dit formulier kan door de persoon zelf, zijn mantelzorger of verpleegkundige worden ingevuld. De schermen zijn groot en ruim van opzet.

  Scoort iemand "ja" op één van de vragen, dan kan het geïdentificeerde zorggebied nader in kaart worden gebracht.

  Voor het nader in kaart brengen zijn er verschillende sub-schalen beschikbaar:

 • HDL (Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen), incl IADL schaal
 • ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), incl Barthel, GARS (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal)
 • Voeding via MNA-Mini
 • Mobiliteit en valrisico (Get-up and Go test, Elderly Mobility Scale)
 • Medicatiegebruik
 • Incontinentie via 3IQ-test, PRAFAB score
 • Zintuigen, visus en gehoor
 • Geheugen
 • GDS (Geriatric Depression Scale)
 • EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg)
 • Deze subschalen worden door een professional ingevuld.

  Gezondheidsmeter Trazag

  Implementatie en opschaling

  De module is erop gericht om patiënten zelf aan de slag te laten gaan. Het gebruik is eenvoudig, de adviezen begrijpelijk en op maat voor de patiënt.

  Voor de zorgverleners is het gebruik eveneens intuïtief, met uitleg op het scherm waar nodig.

  Implementatie en opschaling worden zo optimaal ondersteund.


  Wat anderen zeggen


  "Het TRAZAG in strument is een 2-traps assessement dat kan worden ingezet in de zorg voor ouderen in een mogelijk kwetsbare positie. Het startdocument kan worden gebruikt als case-finding instrument. Vanuit dit start document kan er verdere diagnostiek worden ingezet om de ouderen in kaart te brengen."

  - Ron Warnier, nurse practitioner ouderenzorg, MUMC, Maastricht  Gezondheidsmeter patient

  Gezondheidsmeter inzetten?

  Aanmelden

  Ook interessant?


  2023/7/28  
  Top