Vitaliteitswijzer vragen

Meest gestelde vragen Vitaliteitswijzer.


Waarom de Vitaliteitswijzer?


In de Vitaliteitswijzer geeft u antwoord op vragen over uw gezondheid.
De Vitaliteitswijzer is een digitale zelfhulp die kan bijdragen aan het voeren van de eigen regie over het leven en aan (preventieve) behandeling van gezondheidsproblemen. Het doel van de Vitaliteitswijzer is om u zelf te kunnen laten beoordelen of er bij u mogelijke problemen spelen die veel voorkomen bij ouderen – zoals medicatie, incontinentie, slaapproblemen en slechtziendheid.

U krijgt na het invullen van een aantal vragen over u zelf een Vitaliteitsscore. Deze score geeft aan hoe vitaal bent u ten opzichte van leeftijdsgenoten. De score is gebaseerd op grond van de aanwezigheid van specifieke problemen bij een grote groep ouderen en is gebaseerd op uitslagen van wetenschappelijk onderzoek.

Als er sprake is van problemen, kunt u hier zelf mee aan de slag. Dit leidt er toe dat de Vitaliteitswijzer kan bijdragen aan het voeren van de eigen regie over het leven en aan (preventieve) behandeling van gezondheidsproblemen.


Waar staat Vitaliteit voor in de Vitaliteitswijzer?


Vitaal oud worden heeft voor een groot deel te maken met lichamelijke activiteit en geestelijk functioneren, maar ook met eigen regie en omgaan met veranderingen in uw gezondheid of uw leven. Vitaliteit houdt ook in dat u tevreden bent met uw leven en dat u zelf keuzes kunt maken over uw gezondheid.

In de Vitaliteitswijzer worden vier belangrijke thema’s behandeld die in verband staan met vitaliteit, namelijk: lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, dagelijks functioneren en sociaal functioneren.


Hoe is de Vitaliteitswijzer samengesteld?


De Vitaliteitswijzer bestaat uit verschillende vragen en korte vragenlijsten. De Vitaliteitwijzer is gebaseerd op bestaande wetenschappelijke vragenlijsten die zijn samengevoegd om vast te op betrouwbare wijze kunnen stellen of bepaalde problematiek (mogelijk) aanwezig is.


Waarom bestaat de Vitaliteitswijzer voornamelijk uit ja/nee vragen?


Vrijwel alle antwoordmogelijkheden in de Vitaliteitswijzer zijn gesloten (ja / nee). Dit is nodig om u na het invullen van de Vitaliteitswijzer een vitaliteitsadvies te kunnen geven.

Als u een of meerdere vragen binnen een bepaald thema met ja of nee heeft beantwoord, kan dit betekenen dat een bepaald probleem gesignaleerd wordt. Deze signalering is vooraf ingesteld en wordt automatisch door de computer verwerkt.


Wat betekent ‘op dit moment’ in de Vitaliteitswijzer?


In de Vitaliteitswijzer wordt regelmatig gevraagd of u ‘op dit moment’ ergens last van heeft. Het gaat dan over de huidige situatie in uw algemeen dagelijks leven. Dus zoals u dit nu ervaart.

Bijvoorbeeld: u krijgt de vraag of u gebruik maakt van een loophulpmiddel. Als u vorig jaar tijdelijk gebruik heeft gemaakt van een loophulpmiddel, maar nu niet meer, dan is uw antwoord op deze vraag ‘nee’. Als u wel (af en toe) gebruik maakt van een loophulpmiddel, dan is uw antwoord op deze vraag ‘ja’.


Wanneer zie ik de Vitaliteitsscore?


Uw Vitaliteitsscore krijgt u te zien als u alle vragen in de Vitaliteitswijzer heeft beantwoord.

De Vitaliteitsscore geeft aan hoe vitaal u bent ten opzichte van uw leeftijdsgenoten.

De Vitaliteitsscore wordt berekend op basis van data die eerder is verzameld in Nederlands wetenschappelijk onderzoek.


Wat is het Vitaliteitsadvies?


Na het beantwoorden van alle vragen krijgt u op basis van de ingevulde gegevens een persoonlijk Vitaliteitsadvies. Dit advies kan u helpen een inschatting te maken van uw huidige gezondheidssituatie en om te controleren of bepaalde problematiek aanwezig is.

Het Vitaliteitsadvies kan tevens dienen als voorbereiding op een gesprek met uw hulpverlener, zoals huisarts of wijkverpleegkundige of met het WMO-loket.


Wat te doen met het Vitaliteitsadvies?


U bepaalt uiteraard zelf wat u doet met het Vitaliteitsadvies van de Vitaliteitswijzer. Het is uiteindelijk aan u of u de gesignaleerde problemen herkent en in hoeverre u er ook daadwerkelijk iets aan wil (laten) doen.


2023/8/1  
Top