Vitaliteitswijzer Start zorgverlener

Stichting Effectieve Ouderenzorg

Stichting Effectieve Ouderenzorg initieert en ondersteunt innovaties in de ouderenzorg. Wij richten ons op projecten met resultaten die aantoonbare meerwaarde voor ouderen zelf opleveren. Dit doen wij door het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met een maatschappelijke impactfactor. Ons onderzoek is daarom louter gebaseerd op vragen en ervaringen uit de dagelijkse praktijk. De langdurige samenwerking met onze partners uit de dagelijkse zorgpraktijk, kennisinstituten, onderwijs en het bedrijfsleven garandeert succesvolle implementatie van de producten van deze projecten. Zo werken wij samen aan toekomstbestendige ouderenzorg.

Enkele van onze produkten zijn de Toolkit met de stappenplannen, de serious health game Delirium Experience en de fitheidstest voor ouderen, de Vitaliteitswijzer.

De Vitaliteitswijzer is een module binnen Gezondheidsmeter PGO. 

Deelnemers gaan zelf aan de slag. Zaken die aandacht nodig hebben kunnen via het eConsult of tijdens het reguliere consult worden besproken. Het PGO is toegankelijk voor alle zorgverleners; deelnemers autoriseren de zorgverleners per module.  

Vitaliteitswijzer ISAR PC Gezondheidsmeter PGO

Vitaliteitswijzer©

De ouderen die actief deelnemen in de projecten van ons netwerk benadrukken vaak dat juist preventie belangrijk wordt gevonden, zodat zij zelf in staat wordt gesteld hun gezondheid zo lang mogelijk op peil te houden. 

De Vitaliteitswijzer© biedt een belangrijke tool:

- ouderen testen zichzelf hoe de gezondheidsconditie ervoor staat op 5 gebieden van het dagelijks leven:

  • medisch
  • mentaal
  • functioneren
  • sociaal
  • overig

- na het invullen van een aantal vragen volgt een uitslag: ben je Vitaler of juist niet ten opzichte van leeftijdsgenoten?

- deelnemers krijgen tips op maat voor specifieke aandachtgebieden: wat kan je zelf doen?

- met de uitslag van de zelftest en de informatie kunnen deelenemers zelf een actieplan opstellen

- maar ook de afspraak met huisarts en/of medisch specialist goed voorbereiden.

U kunt als zorgverlener meekijken in de dossier van de burger.

Er staan praktische, uitgewerkte stappenplannen voor elk domein klaar, bedoeld voor professionals. Deze zijn uitgewerkt door de Stichting Effective ouderenzorg.

Vitaliteitswijzer functioneren Gezondheidsmeter PGO

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "Vitaliteitswijzer" combineren met  "Kwetsbare ouderen" of Fitbit (bewegen) of één van de andere uitgewerkte zorgpaden

START

  • "Mensen willen graag zelf aan de slag gaan met gezonder oud worden"
    - prof. Sophia de Rooij, UMCG / AMC - 
2019/7/26  
Top