Vitaliteitswijzer professional

Gezondheidsmeter VITALITEITSWIJZER

Vitaal ouder worden

VITALITEITSWIJZER: zelf doen én samen aan de slag

Van zelfzorg naar (online) begeleiding en thuismonitoring; in de VITALITEITSWIJZER zijn alle stappen aanwezig. Als behandelaar geeft u richting aan het individuele Zorgplan van de patiënt.

Naar aanmeldformulier 


Vitaliteitswijzer

Ouderen geven aan juist preventie belangrijk te vinden, zodat zij zelf in staat wordt gesteld hun gezondheid zo lang mogelijk op peil te houden.

De Vitaliteitswijzer© biedt ouderen zichzelf te testen op 5 domeinen van het dagelijks leven: medisch, mentaal, functioneren, sociaal, overig.

-

De test geeft aan of iemand Vitaler is of juist niet ten opzichte van leeftijdsgenoten en geeft tips op maat: wat kan je zelf doen aan specifieke problemen?

Met de uitslag van de zelftest stellen deelnemers een actieplan op of bespreken de uitkomsten met de huisarts en/of medisch specialist. Zorgverleners kijken mee in de PGO, waar de Toolkit met uitgewerkte stappenplannen voor elk domein klaar staan. De uitwerking komt van de Stichting Effectieve Ouderenzorg. .

Gezondheidsmeter VITALITEITSWIJZER


Gezondheidseter Alerts

Effectieve Ouderenzorg

 

Stichting Effectieve Ouderenzorg richt zich op projecten met aantoonbare meerwaarde voor ouderen zelf. Dit doen wij door het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met een maatschappelijke impactfactor.

De Toolkit met de stappenplannen en de fitheidstest voor ouderen zijn beiden onderdeel van de Vitaliteitswijzer. De Vitaliteitswijzer is een module binnen PGO Gezondheidsmeter.

Deelnemers gaan zelf aan de slag. Zaken die aandacht nodig hebben kunnen via het eConsult of tijdens het reguliere consult worden besproken. Het PGO is toegankelijk voor alle zorgverleners; deelnemers autoriseren de zorgverleners per module.Gezondheidsmeter Promedico HIX MEDICOM NEXUS ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de poh, huisarts en longarts samen in de behandelmodule VITALITEITSWIJZER en de huisarts en de GGZ-psycholoog in de behandelmodule Depressie. 

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiént/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter multidisciplinaire samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

"De verschillende metingen die de patiënt invoert in COPD en VITALITEITSWIJZER, gebruiken we nu voor het zorgproces, waarin zelfmanagement belangrijk is. Deze gegevens kunnen we mogelijk zelfs in de toekomst gebruiken als kwaliteitsindicator vanuit patiëntperspectief."

Dr. J.C.C.M. in t Veen, longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

Ook interessant?

2022/6/16  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top