Thuiszorg zorgverlener

 

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in Grip op thuiszorg als volgt toegepast:

Meten

In Grip op thuiszorg werken deelnemers samen in één individueel zorgplan. De persoon zelf, de mantelzorger, thuiszorg, huisarts, wijkverpleging..in het individuele zorgplan worden doelen geformuleerd en acties benoemd.

Specifiek voor de thuiszorg is er een screeningslijst voor:

  • valpreventie
  • voedingsstatus
  • medicatie-inname
  • eenzaamheid
  • signalering wonden

Deelnemers ontvangen in het begin een aantal reminders, daarna stoppen de reminders. Het is aan de deelnemer om zelf te bepalen hoe vaak zij actief zijn.

Inzicht / dashboard

De resultaten worden inzichtelijk gepresenteerd. Zo is er een duidelijk overzicht van de acties en de signalen in de loop van de tijd.

Zelfregie

Mensen kiezen zelf de frequentie waarmee ze actief zijn. Zij kunnen naar eigen inzicht het actieplan en de acties aanpassen. Reminders om in te voeren kunnen zij aan/uit zetten in hun profiel. 

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Beiden zijn intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar.

Kennis

Er is veel informatie beschikbaar. Niet altijd makkelijk voor cliiënten om de juiste, betrouwbare  informatie te vinden. 

Daarom biedt GezondheidsmeterPGO een uitgebreide kennisbank met directe links over "mantelzorg" en "thuiszorg". De cliënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de cliënt.

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van Gezondheidsmeter PGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van Gezondheidsmeter PGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als professional

Wil je ook samen met cliënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "Thuiszorg" combineren met  "Vitaliteitswijzer"Kwetsbare Ouderen of Fitbit (bewegen). Je meldt cliënten aan en kan aan de slag.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren, bijvoorbeeld voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

  • "De verschillende metingen die de patiënt invoert in COPD en Astma, gebruiken we nu voor het zorgproces, waarin zelfmanagement belangrijk is. Deze gegevens kunnen we mogelijk zelfs in de toekomst gebruiken als kwaliteitsindicator vanuit patiëntperspectief."
    - Dr. J.C.C.M. in t Veen, longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam -
2020/10/12  
Top