Post-Covid Ziektelastmeter zorgverlener

Gezondheidsmeter Post-Covid Ziektelastmeter

Post-Covid Ziektelastmeter

Zelfmanagement, online begeleiding en thuismonitoring
Een essentiële ondersteuning bij moderne werkprocessen.


Online begeleiding

Post-Covid is een potentieel complex beeld.

Bij online begeleiding worden patiënten (analoog aan de Ziektelastmeter COPD) gemonitord met behulp van online vragenlijsten en – op indicatie – (medische) apparaten, zoals de thuis-Spirometer, de activiteitenmeter Fitbit of de CardioWatch Corsano.

Door de eenvoud start 80% van de aangemelde patiënten én blijven zij langdurig participeren.

De goedgevulde kennisbank vangt 90% van de vragen af door de koppeling met postcovidnl.nl en thuisarts.nl.

De verzamelde gegevens worden gecombineerd in een dashboard en zijn in het EPD inzichtelijk.

Zo ontstaat een compleet beeld, waarmee het zorgproces optimaal wordt ondersteund.

Post-Covid

Dit moderne werkproces wordt door het IVM onderschreven, zie medicijngebruik.nl.

Onderdeel van het ZONMW PINCOR Implementatieproject >>
Ref: ZONMW website


 • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO
 • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO
 • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO
Beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad)

Specificaties

In deze behandelmodule is standaard opgenomen:

 • Post-Covid Ziektelastmeter + aanvullende vragen
 • Ballonnen-plaat
 • Trend van ballonnenplaat
 • Verwijs Index met categorieën


 • In samenwerking met:


  Verantwoording

  De Post-Covid Ziektelastmeter wordt ontwikkeld met het Longfonds, het CAPHRI Instituut en de universiteit van Maastricht.

  In 2019 is de eerste versie van de Ziektelastmeter beschikbaar gekomen. In augustus 2022 is de Universiteit van Maastricht van start gegaan met onderzoek om de Ziektelastmeter na Corona verder op wetenschappelijke basis door te ontwikkelen. Dit werd gedaan in het PINCOR-project, dat als doel heeft de nazorg voor Post-COVID patiënten te verbeteren.

  Eind 2022 zijn alle verzamelde gegevens geanalyseerd die komen uit het onderzoek van zowel de al verzamelende gegevens uit de eerste versie van de Ziektelastmeter, als nieuw onderzoek onder Post-COVID patiënten en hulpverleners.

  Post-Covid Ziektelastmeter

  Vanaf maart 2023 is er een vernieuwde versie beschikbaar die ontwikkeld is op basis van het onderzoek van Maastricht University.

  Deze versie sluit beter aan bij de klachten die mensen ervaren en heeft nieuwe mogelijkheden gekregen om patiënten beter te begeleiden in het krijgen van de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment.

  Op dit moment weten we niet of alle klachten in deze Ziektelastmeter staan en of de ernst van de klachten precies juist wordt weergegeven. Deze Ziektelastmeter is bedoeld om meer grip te krijgen op post-covid en een leidraad te zijn bij het gesprek met uw behandelaar(-s).


  Implementatie en opschaling

  De behandelmodule is erop gericht om patiënten zelf aan de slag te laten gaan. Het gebruik is eenvoudig, de ballonnen-plaat begrijpelijk en op maat voor de patiënt.

  Voor de zorgverleners is het gebruik van de VerwijsIndex eveneens intuïtief, met uitleg op het scherm waar nodig.

  Implementatie en opschaling worden zo optimaal ondersteund.

  Gezondheidsmeter Post-Covid Ziektelastmeter

  De VerwijsIndex op aanvraag.  Gezondheidsmeter inzetten?

  Aanmelden

  2023/9/6  
  Top