Start Stoppen met roken zorgverlener

 

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in Gezondheidsmeter PGO / Stoppen met roken als volgt toegepast:

Meten

Voor Stoppen met Roken is een digitale versie van het bewezen format "Stoppen met roken: kunnen en willen". Het bestuur van Stivoro heeft hiervoor toestemming gegeven. 

Deelnemers doorlopen eerst een check of zij echt willen stoppen met roken in 4 stappen. Een deel van de mensen komt niet door deze check heen: blijkbaar is het voor hen geen goed moment om te stoppen met roken. 

Komen mensen wel door deze check heen, dan kiezen zij een stopdatum en welke ondersteuning zij het liefste hebben. Dat kan online begeleiding zijn, groepssessies, medicatie etc. 

Jij kijkt mee in het stopplan en kan mensen helpen met de uitvoering. Bijvoorbeeld door door te verwijzen naar ondersteuningsgroepen of medicatie voor te schrijven.

Als het stopplan is gemaakt begint het "meten".  Lukt het vandaag? Hoeveel dagen is het nu al gelukt? Wat zijn de moeilijke momenten geweest bij het stoppen met roken.

Inzicht / dashboard

Het aantal stopdagen wordt getoond in één overzicht in Gezondheidsmeter PGO / stoppen met roken. Zo ontstaat inzicht in het verloop in combinatie met eigen acties.  

En het allerbelangrijkste: je ziet of het stoppen lukt!

Stoproken stopdagboek

Zelfregie

Het maken van het stopplan en het uitvoeren ervan is aan de mensen zelf. Zij kiezen ook hoe vaak ze actief zijn op het stop-roken programma. 

Communicatie

Bij Stop roken is het belangrijk om vooral te motiveren. Daarom stimuleren we mensen om met de zorgverleners via het eConsult te communiceren:

  • leidt het doorlopen van het stopplan to twijfels? Overleg met je zorgverlener!
  • Is het gelukt om een stopdatum te kiezen? Laat het je zorgverlener weten!
En natuurlijk voor alle onzekerheden en vragen tussendoor, is het veilige eConsult of videoconsult erg geschikt. Beiden zijn intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar.

Kennis

Er is veel informatie beschikbaar. Niet altijd makkelijk voor patiënten om de juiste, betrouwbare  informatie te vinden. 

Daarom biedt Gezondheidsmeter PGO een uitgebreide kennisbank met directe links over "stop roken" van thuisarts.nl, apotheek.nl, RIVM en Rookvrije generatie. De patiënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de patiënt.

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van Gezondheidsmeter PGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van Gezondheidsmeter PGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmete rPGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw).

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Je meldt patiënten aan en kan aan de slag. Je kan eindeloos zorgpaden met elkaar combineren. Zo sluit het PGO aan op de situatie van dat moment.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. Zo kan je bepaalde scorings (succes percentage "stop roken" na 1 maand, na 1 jaar etc) gebruiken voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

 

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

2019/7/26  
Top