Kwetsbare Ouderen Start Zorgverlener

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in Kwetsbare Ouderen / TraZAG als volgt toegepast:

Meten

In Kwetsbare ouderen staat het TraZAG (Transmuraal Zorg Assessment Geriatrie) instrument centraal. 

De TraZAG is een zg 2-traps model: er is een start-formulier gericht op case-finding. Dit formulier kan door de persoon zelf, zijn mantelzorger of verpleegkundige worden ingevuld. De schermen zijn groot en ruim van opzet.

Kwetsbare ouderen invoer scan Gezondheidsmeter PGO

Scoort iemand "ja" op één van de vragen, dan kan het geïdentificeerde zorggebied nader in kaart worden gebracht.

Voor het nader in kaart brengen zijn er verschillende sub-schalen beschikbaar:

 • HDL (Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen), incl IADL schaal
 • ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), incl Barthel, GARS (Groningen Activiteiten Restrictie Schaal)
 • Voeding via MNA-(Mini Nutritional Assessment)
 • Mobiliteit en valrisico (Get-up and Go test, Elderly Mobility Scale)
 • Medicatiegebruik
 • Incontinentie via 3IQ-test, PRAFAB score
 • Zintuigen, visus en gehoor
 • Geheugen
 • Stemming en depressie via GDS (Geriatric Depression Scale)
 • Mantelzorg overbelasting via EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg)

Deze subschalen worden door een professional ingevuld.

Kwetsbare ouderen subschalen Gezondheidsmeter PGO

Inzicht / dashboard

De resultaten worden inzichtelijk gepresenteerd. Zo is er een duidelijke HDL en Barthel grafiek, een gecombineerd overzicht van alle metingen in de afgenomen subschalen (IADL, Barthel, GARS, MNA, Get-up and Go test, EMS, Medicatiegebruik, 3IQ-test, PRAFAB, GDS, EDIZ).  Zo ontstaat inzicht in het verloop en welke acties nodig zijn.  

Kwetsbare ouderen Barthel Gezondheidsmeter PGO

Zelfregie

Mensen kiezen zelf de frequentie waarmee ze actief zijn. Zij kiezen ook of ze zelf de scan-lijst invullen of juist via de mantelzorger / wijkverpleging. Reminders om in te voeren kunnen zij aan/uit zetten in hun profiel. 

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Beiden zijn intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar.

Het platform is geschikt voor multidiciplinaire zorgketens. Zo kan een behandelteam van huisarts, wijkverpleegkundige, geriater, revalidatiearts, fysiotherapeut en psycholoog samenwerken via het PGO van de burger.

Kennis

Er is veel informatie beschikbaar. Niet altijd makkelijk voor patiënten om de juiste, betrouwbare  informatie te vinden. 

Daarom biedt GezondheidsmeterPGO een uitgebreide kennisbank met directe links over "kwetsbare ouderen" van thuisarts.nl en apotheek.nl. De patiënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de patiënt.

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van Gezondheidsmeter PGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van Gezondheidsmeter PGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "kwetsbare oudere" combineren met  "één van de andere zorgpaden zoals diabetes, COPD etc"  of Fitbit (bewegen). Je meldt patiënten aan en kan aan de slag.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. Zo kan je bepaalde scorings (screening, Barthel, GARS, 3IQ, MNA,EMS, EDIZ, GDS) gebruiken voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

 

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

 • "Het TraZAG in strument is een 2-traps assessement dat kan worden ingezet in de zorg voor ouderen in een mogelijk kwetsbare positie. Het startdocument kan worden gebruikt als case-finding instrument. Vanuit dit start document kan er verdere diagnostiek worden ingezet om de ouderen in kaart te brengen."
  -  Ron Warnier, nurse practitioner ouderenzorg, MUMC, Maastricht -
2021/5/20  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top