Hoofdpijn Start zorgverlener

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in Hoofdpijn als volgt toegepast:

Meten

In Hoofdpijn vult de deelnemer eerst een anamnese in, gevolgd door de HADS en HIT. Daarna start het dagboek waarin ernst, duur en medicatie per aanval wordt genoteerd. Maandelijks kan de deelnemer het aantal uren verzuim van werk invullen als een parameter voor de voortgang van de behandeling. De langste individuele follow-up bij "hoofdpijn" is nu 3 jaar.

Hoofdpijn invullen Gezondheidsmeter PGO

Hoofdpijn zorgpad is een samenwerking met Dr. van Lieshout, neuroloog van het Amphia ziekenhuis.  

Deelnemers ontvangen in het begin een aantal reminders, daarna stoppen de reminders. Het is aan de deelnemer om zelf te bepalen hoe vaak zij actief zijn.

Inzicht / dashboard

De resultaten worden inzichtelijk gepresenteerd. Zo is er een duidelijk anamnese overzicht, een dagboek/jaaroverzicht en de HADS/HIT en verzuim overzicht. Zo ontstaat inzicht in het verloop in combinatie met eigen acties.  

Hoofdpijn anamnese Gezondheidsmeter PGO

Hoofdpijn jaaroverzicht Gezondheidsmeter PGO

Zelfregie

Mensen kiezen zelf de frequentie waarmee ze actief zijn. Er zijn reminders om in te voeren, die kunnen mensen zelf aan/uit zetten in hun profiel. 

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Beiden zijn intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar. 

Het platform is geschikt voor multidiciplinaire zorgketens. Zo kan een behandelteam van huisarts, hoofdpijnverpleegkundige, neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut en psycholoog samenwerken via het PGO van de burger.

Kennis

Er is veel informatie beschikbaar. Niet altijd makkelijk voor patiënten om de juiste, betrouwbare  informatie te vinden. 

Daarom biedt GezondheidsmeterPGO een uitgebreide kennisbank met directe links over "hoofdpijn" van thuisarts.nl, apotheek.nl, de patiëntenvereniging. De patiënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de patiënt.

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van Gezondheidsmeter PGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van Gezondheidsmeter PGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "hoofdpijn" combineren met Fitbit (bewegen). Je meldt patiënten aan en kan aan de slag.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. Zo kan je bepaalde scorings (HIT, HADS) gebruiken voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

 

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

  • "Voordat de patiënt op het spreekuur komt, vult hij een online anamnese in aangevuld met de HADS en HIT. Vervolgens houdt de patiënt een hoofdpijndagboek bij. Als de patiënt op de poli komt, zie ik in één overzicht een samenvatting, inclusief scores. Heel prettig omdat ik zo meer aandacht aan de patiënt kan besteden."
    -  Dr. H. van Lieshout, neuroloog, Amphia Ziekenhuis -
2019/7/26  
Top