Post-Covid

Gezondheidsmeter CORONA ZIEKTELASTMETER

Post-Covid Ziektelastmeter

"Gegevens bijhouden in de Ziektelastmeter geeft inzicht op de vraag: hoe voel ik mij nu?”

- Anneke (53) -


Start hier

Maak jouw Gezondheidsmeter account aan om de Post-Covid module te starten.


Gezondheidsmeter Ziektelastmeter Corona

Hoe gaat het ná de corona infectie?

Heeft u een Corona infectie doorgemaakt? Dan kunt u klachten houden. Als die klachten langer dan 1 maand duren, dan spreken we van Post-Covid of Long-Covid. Via de ziektelastmeter Corona krijgt u inzicht in die klachten.

De Ziektelastmeter bestaat uit een vragenlijst en een ballonnenfiguur. De vragen gaan in op de last die u van uw aandoening ervaart. De antwoorden op de vragenlijst worden omgezet naar een ballonnenplaat. De groene hoge ballonnen geven aan dat het goed gaat op dit onderwerp. De rode lage ballonnen geven aan dat er verbetering mogelijk is. De volgende keer dat u de Ziektelastmeter invult worden de oude antwoorden grijs, zodat u goed het verschil kunt zien. U kunt dit samen met uw zorgverlener bespreken en zo tot een persoonlijke aanpak komen.


Verantwoording

De Ziektelastmeter Corona wordt ontwikkeld met het Longfonds, het CAPHRI Instituut en de universiteit van Maastricht. In 2019 is de eerste versie van de Ziektelastmeter beschikbaar gekomen. 

In augustus 2022 is de Universiteit van Maastricht van start gegaan met onderzoek om de Ziektelastmeter na Corona verder op wetenschappelijke basis door te ontwikkelen. Dit werd gedaan in het PINCOR-project, dat als doel heeft de nazorg voor Post-Covid patiënten te verbeteren. 

Eind 2022 zijn alle verzamelde gegevens geanalyseerd die komen uit het onderzoek van zowel de al verzamelende gegevens uit de eerste versie van de Ziektelastmeter, als nieuw onderzoek onder Post-Covid patiënten en hulpverleners. 

Vanaf maart 2023 is er een vernieuwde versie beschikbaar die ontwikkeld is op basis van het onderzoek van Maastricht University. Deze versie sluit beter aan bij de klachten die mensen ervaren en heeft nieuwe mogelijkheden gekregen om patiënten beter te begeleiden in het krijgen van de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment. 

Op dit moment weten we niet of alle klachten in deze Ziektelastmeter staan en of de ernst van de klachten precies juist wordt weergegeven. Deze Ziektelastmeter is bedoeld om meer grip te krijgen op longcovid en een leidraad te zijn bij het gesprek met uw behandelaar(-s).

CAPHRI MUMC

Hulp nodig of een vraag?

Heb je een vraag? Ga naar veel gestelde vragen over Gezondheidsmeter!


Ook interessant?

2023/3/14  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top