CFcoach Start Patient

Grip op CF

Wil je zelf meer grip krijgen op CF? Via je eigen PGO, waar je ook verschillende zorgverleners toegang kan geven? Dan kunnen jouw zorgverleners je begeleiden via Gezondheidsmeter PGO / CF. 

Samen bepaal je wat jouw actieplan is en welke doelen voor jou belangrijk zijn. In het ErasmusMC hebben we dit dagboek ontwikkeld om tijdens een consult goed te kunnen terugblikken op de voorgaande periode. 

Door op vaste momenten te meten ontstaat een beter inzicht in (o.a.) de mate van hoesten,sputumproductie en medicijngebruik. Hiernaast kan de je zaken noteren (bijv. bloed in sputum) die je met de kinderarts, CF-verpleegkundige id longarts wil bespreken. 

Heb je toch vragen? Dan kan je die opzoeken in de kennisbank of via het eConsult of videoConsult stellen aan je behandelaars. 

Zelfinzicht

Je geeft zelf aan hoe je je voelt en welke klachten er zijn. 

Hoe je je voelt vergelijken we met je antibiotica inname. 

Zo zie je of je goed aanvoelt hoe het met je gaat en kan je zelf op tijd bijsturen. 

Je bepaalt zelf hoe vaak je actief bent, soms zal elke dag nodig zijn, soms is minder vaak voldoende voldoende.  

CF coach klachten antibiotica Gezondheidsmeter PGO

Goede informatie

Grip op CF is onafhankelijk, gemaakt door de afdeling van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Zij vinden het belangrijk dat jij zelf grip krijgt op CF. 

Er is veel informatie, daarom hebben wij goede en betrouwbare informatie bij elkaar gezet van websites als NCFS, longfonds, apotheek.nl. 

Starten met GezondheidsmeterPGO / CF

Grip op CF is een service van jouw zorgverleners. Alleen zij kunnen jou aanmelden en zullen je dan ook actief online begeleiden. 

Wil je toch ervaring opdoen met GezondheidsmeterPGO? Dat kan! Kies één van onze andere modules:


OPEN DOSSIER

  • "Het Cystic Fibrosis (CF) dagboek is een online toepassing waarmee patiënten op reguliere basis kunnen vastleggen hoe het met hen gaat. Hiervoor gebruiken we indicatoren die afgeleid zijn van de standaard CFQ-R"
    - drs. M.A. (Martijn) Oudeman -
2019/7/26  
Top