Beroerte Start Zorgverlener

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in Beroerte / CVA-keten als volgt toegepast:

Meten

Mensen vullen de Barthel, Rankin en mantelzorger-belasting-lijst in, het liefst voorafgaand aan het consult. Mensen ontvangen hiervoor een herinnering (één keer per kwartaal), maar mogen vaker invullen. De schermen hebben grote letters, zelf op een klein scherm van de telefoon.

Beroerte invoer Gezondheidsmeter PGO

Inzicht / dashboard

De resultaten worden inzichtelijk gepresenteerd in één overzichtstabel. Alle scores worden uitgerekend, maar ook de onderliggende deatils zijn in te zien. Zo ontstaat inzicht waar aandacht voor nodig is.

Beroerte voorbereiding gesprek Gezondheidsmeter PGO

Zelfregie

Mensen kiezen zelf de frequentie waarmee ze actief zijn. Ook de rol van de mantelzorger is optioneel: zij kunnen de mantelzorger-beastingslijst invullen, maar dat hoeft niet.

Alle betrokken zorgverleners en mantelzorgers kunnen worden gautoriseerd in samenspraak met de patiënt. 

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Beiden zijn intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar.

Kennis

Grip op een Beroerte is onafhankelijk, gemaakt door de CVA-keten in Leeuwarden. Zij vinden het belangrijk dat mensen en hun mantelzorgers zelf grip krijgen op een beroerte. 

Er is veel informatie, daarom hebben wij goede en betrouwbare informatie bij elkaar gezet van websites als thuisarts.nl, apotheek.nl en de Hersenstichting.

De patiënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de patiënt.

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van GezondheidsmeterPGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van GezondheidsmeterPGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "Beroerte / CVA-keten" combineren met  "Fitbit (bewegen). Je meldt patiënten aan en kan aan de slag.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. Zo kan je bepaalde scorings (Barthel, Rankin) gebruiken voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

 

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

"Samen met mijn man het gesprek voorbereiden, dat geeft een rustig gevoel. Hij kan ook invullen hoe hij vindt dat het met mij gaat."
- anoniem, Leeuwarden -

 

2019/7/26  
Top