Beroerte Start Zorgverlener

Gezondheidsmeter CVA

Online begeleiding

CVA behandelmodule

Inventarisatie van de actuele klachten en symptomen, multidisciplinaire begeleiding en zelfregie, dat staat centraal in de CVA behandelmodule. De juiste zorg op de juiste plaats.

Naar aanmeldformulier 

Behandeling en begeleiding

De CVA-keten is een complexe keten. CVA-patiënten hebben diverse zorgaanbieders om zich heen. De behoefte van CVA-patiënten wisselt sterk, doordat de klachten na een CVA uiteenlopen. Onzichtbare gevolgen worden soms pas 6 tot 12 maanden na een beroerte zichtbaar. Het smart dashboard presenteert waar aandacht nodig is. Dat is zorg op maat.

Gezondheidsmeter CVA


Gezondheidsmeter Alerts

Alerts

Er zijn instelbare alerts op verschillende metingen mogelijk zoals Barthel of Rankin-score of juist bij (dreigende) overbelasting van de mantelzorger. Alerts zijn individueel instelbaar of per groep.


Combinaties

Combineer de behandelmodule "CVA" met modules als Chronische Vermoeidheid of FITBIT. Voor multidisciplinaire zorg met paramedici wordt samengewerkt via het Zorgplan. Plug & Play, de combinaties zijn eindeloos.

Gezondheidsmeter Plug en Play

Gezondheidsmeter Promedico HIX MEDICOM NEXUS ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de thuiszorg, huisarts en neuroloog samen in de behandelmodule CVA en de huisarts en de GGZ-psycholoog in de behandelmodule Depressie. 

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiént/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter multidisciplinaire samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

"Het expertisecentrum CVA van het MCL heeft deze CVA-behandelmodule ontwikkeld. Deze module is geëvalueerd en nu kunnen andere CVA-ketens deze module ook inzetten"

Mario Pietersma, verpleegkundige specialist, MCL, Leeuwarden

Ook interessant?

2022/4/20  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top