Meer Informatie Patient

Gezondheidsmeter_ALLERGIE IMMUNO THERAPIE (AIT)

Online begeleiding AIT

ALLERGIE IMMUNO THERAPIE behandelmodule

Om de samenwerking te faciliteren en de patiënt een actieve rol bij de behandeling te geven, wordt dit online platform van gezondheidsmeter.nl ingezet. Gespecialiseerde kennis, op interactie gerichte behandelplannen en zelfmanagementprogramma’s zijn beschikbaar voor specialist, huisarts en patiënt ("invite only" door arts).

 

Allergeen Specifieke Immunotherapie 

Het allergie-netwerk is een online PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) dat kan worden ingezet bij mensen die worden behandeld met allergeenspecifieke immunotherapie in verband met forse allergische klachten door boompollen, graspollen, huisstofmijt en/of katten (allergenen).

Allergeenspecifieke immunotherapie is een behandeling, waarmee geprobeerd wordt de ernst en duur van de allergische klachten te verminderen. De behandeling is erop gericht het eigen afweersysteem zo te beïnvloeden, dat de allergie afneemt en mensen tolerant worden voor de stof waar ze allergisch voor zijn.

Allergeenspecifieke immunotherapie kan worden toegepast door middel van een injectiekuur met onderhuidse injecties door een (huis)arts of in de vorm van dagelijks in te nemen smelttabletten. De injectiekuur bestaat uit een instelfase en een onderhoudsfase. De therapie duurt in beide gevallen meestal drie jaar.    

Behandelingen

Instelfase injectiekuur:
Tijdens de instelfase krijgt u elke week een hogere dosis van de stof waar u allergisch voor bent onderhuids toegediend, totdat de maximale dosis wordt bereikt. Er bestaan verschillende instelschema’s voor de verschillende producten die op de markt zijn; van een paar weken instelfase tot vier maanden. Uw arts zal samen met u het voor u meest geschikte schema bespreken.

Onderhoudsfase injectiekuur:
De onderhoudsfase bestaat uit toediening van een onderhuidse injectie iedere 4 tot 6 weken, gedurende ongeveer drie jaar. De injecties van de onderhoudsfase worden in het ziekenhuis of door de huisarts gegeven.  

Smelttablettenkuur:
De kuur met smelttabletten duurt drie jaar waarbij u elke dag de smelttablet moet innemen. Voordeel van de smelttablet is dat deze thuis ingenomen kan worden, mits de eerste inname onder toezicht van de arts zonder problemen is verlopen. 

2022/6/16  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top