Allergie Meer Informatie Zorgverlener

 

 

Allergeenspecifieke Immunotherapie

Allergische respiratoire aandoeningen zoals astma en rhinitis komen veel voor, zijn chronisch, vaak progressief en leiden over het algemeen tot slechtere kwaliteit van leven. De behandeling hiervoor is veel symptomatisch en langdurig (door middel van antihistaminica en neussprays).

Allergeen Immunotherapie (AIT) biedt de mogelijkheid om een gedeelte van deze patiënten een oorzakelijke behandeling te bieden waarbij er door geïnduceerde tolerantie minder klachten optreden en de benodigde medicatie afneemt. AIT is een reguliere behandeling waarbij gedurende een periode van tenminste 3 jaar een allergeen extract (boompollen, graspollen, huisstofmijten, kattenepitheel) subcutaan wordt toegediend elke 4 weken of dagelijks een smelttablet onder de tong (grassen en huisstofmijten) moet worden ingenomen. Aangetoond is dat het effect tot nog tenminste 10 jaar na het einde van de behandeling persisteert.

Slechts een fractie van de patiënten die potentieel in aanmerking komt, wordt momenteel met AIT behandeld. Een ander probleem is dat >50% van de patiënten de AIT niet tot het einde van de 3 jaar volhoudt en er geen lange termijneffect wordt bereikt. Daarnaast was er tot recent geen eenduidig protocol en zorgpad tussen 1e en 2e lijn.

Het Allergie-Netwerk

In samenwerking met de BeterKeten stichting, zes ziekenhuizen en een drietal huisartsen in de regio Rijnmond is recent een project gestart om de zorg voor patiënten met ernstige allergische klachten te verbeteren. Hieruit is het Allergie-Netwerk ontstaan.

Aansluitend hierop onderzoeken we of de doelmatigheid van deze zorg verbeterd kan worden door patiënten met allergeenspecifieke immunotherapie (AIT) na de instelfase terug te verwijzen naar de 1e lijn. Om dit te ondersteunen heeft de projectgroep een nieuw ketenzorgpad, een regionale visie en uniforme protocollen ontwikkeld.

Om de samenwerking te faciliteren en de patiënt een actieve rol bij de behandeling te geven, wordt dit online platform van gezondheidsmeter.nl, de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) van de patiënt, ingezet. De PGO biedt gespecialiseerde kennis, op interactie gerichte behandelplannen en zelfmanagementprogramma’s beschikbaar voor specialist, huisarts en patiënt. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid een transmuraal zorgcontinuüm te creëren voor alle mensen met allergieën, ouders/verzorgers en betrokken professionals waarbij de behoefte van de patiënt centraal staat. Dit netwerk biedt ook mogelijkheden voor een multidisciplinair overleg waarbij casuïstiek van de allergiepatiënt met meerdere orgaanmanifestaties kan worden ingebracht en besproken.

Binnen de PGO kunt u als huisarts of praktijkondersteuner protocollen raadplegen, een geaccrediteerde e-learning volgen, de voortgang van uw patiënt volgen, priklijsten en controlebezoekformulieren invullen. Heeft u vragen over het gebruik van het platform? U kunt altijd contact opnemen met Gert-Jan Braunstahl, projectcoördinator.

Mail: G.Braunstahl@Franciscus.nl

Tel: 010-4617568

 

Regioplan en regionale protocollen

1. Allergienetwerk huisartsenfolder

2. Regioplan samenwerking immunotherapie Rijnmond

3. Ketenzorgpad immunotherapie Rijnmond

4. Regionaal protocol instelfase subcutane immunotherapie

5. Regionaal protocol onderhoudsfase subcutane immunotherapie

2019/3/6  
Top