Allergie Meer Informatie Zorgverlener

Gezondheidsmeter ALLERGIE IMMUNO THERAPIE (AIT)

Online begeleiding van patiënten met AIT.

ALLERGIE IMMUNO THERAPIE Behandelmodule

In de regio Rijnmond onderzoeken we of de doelmatigheid van de zorg verbeterd kan worden door patiënten met allergeenspecifieke immunotherapie (AIT) na de instelfase terug te verwijzen naar de 1e lijn

Naar aanmeldformulier 

Behandeling

Allergische respiratoire aandoeningen zoals astma en rhinitis komen veel voor, zijn chronisch, vaak progressief en leiden over het algemeen tot slechtere kwaliteit van leven. De behandeling hiervoor is veel symptomatisch en langdurig (door middel van antihistaminica en neussprays).

Allergeen Immunotherapie (AIT) biedt de mogelijkheid om een gedeelte van deze patiënten een oorzakelijke behandeling te bieden waarbij er door geïnduceerde tolerantie minder klachten optreden en de benodigde medicatie afneemt. AIT is een reguliere behandeling waarbij gedurende een periode van tenminste 3 jaar een allergeen extract (boompollen, graspollen, huisstofmijten, kattenepitheel) subcutaan wordt toegediend elke 4 weken of dagelijks een smelttablet onder de tong (grassen en huisstofmijten) moet worden ingenomen. Aangetoond is dat het effect tot nog tenminste 10 jaar na het einde van de behandeling persisteert.

Slechts een fractie van de patiënten die potentieel in aanmerking komt, wordt momenteel met AIT behandeld. Een ander probleem is dat >50% van de patiënten de AIT niet tot het einde van de 3 jaar volhoudt en er geen lange termijneffect wordt bereikt. Daarnaast was er tot recent geen eenduidig protocol en zorgpad tussen 1e en 2e lijn.

 

Gezondheidsmeter ALLERGIE IMMUNO THERAPIE (AIT)


Gezondheidsmeter AIT voortgang

Netwerkzorg

Om de samenwerking te faciliteren en de patiënt een actieve rol bij de behandeling te geven, wordt dit online platform van gezondheidsmeter.nl, de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) van de patiënt, ingezet. De PGO biedt gespecialiseerde kennis, op interactie gerichte behandelplannen en zelfmanagementprogramma’s beschikbaar voor specialist, huisarts en patiënt. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid een transmuraal zorgcontinuüm te creëren voor alle mensen met allergieën, ouders/verzorgers en betrokken professionals waarbij de behoefte van de patiënt centraal staat. Dit netwerk biedt ook mogelijkheden voor een multidisciplinair overleg waarbij casuïstiek van de allergiepatiënt met meerdere orgaanmanifestaties kan worden ingebracht en besproken.


Protocollen

Binnen de PGO kunt u als huisarts of praktijkondersteuner protocollen raadplegen, een geaccrediteerde e-learning volgen, de voortgang van uw patiënt volgen, priklijsten en controlebezoekformulieren invullen. Heeft u vragen over het gebruik van het platform? U kunt altijd contact opnemen met Dr. Gert-Jan Braunstahl, projectcoördinator.


Gezondheidsmeter Promedico HIX MEDICOM NEXUS ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de poh, huisarts en longarts samen in de behandelmodule ASTMA en de huisarts en de GGZ-psycholoog in de behandelmodule Depressie. 

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiént/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter multidisciplinaire samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

" In samenwerking met de BeterKeten stichting, zes ziekenhuizen en huisartsen in de regio Rijnmond onderzoeken we of de doelmatigheid van de zorg verbeterd kan worden door patiënten met allergeenspecifieke immunotherapie (AIT) na de instelfase terug te verwijzen naar de 1e lijn"

 

– Gert-Jan Braunstahl, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam

 


Ook interessant?

2022/4/12  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top