Meer Informatie Zorgverlener

Mijn webportaal 

Tegenwoordig hebben veel zorgverleners een eigen webportaal. 

Patiënten die geregistreerd staan als patiënt bij die zorgverlener loggen in en kunnen een aantal functies gebruiken. 

Functies die de zorgverlener aanbiedt zoals eConsult, herhaal medicatie en het inzien van labuitslagen. Als burger log je bij elke zorgverlener opnieuw in bij het webportaal van het ziekenhuis / de  huisarts / de apotheek etc.

Verschil met PGO

Een webportaal is een dienst de een zorgverlener aanbiedt. Je zou kunnen zeggen de " achterkant"  van de website van een zorgverlener voor geregistreerde gebruikers. 

Dat is NIET het dossier van de burger. Dat is namelijk zijn eigen dossier online, waarin de burger al zijn data kan verzamelen, verrijken en delen. 

Van zijn huisartsen, ziekenhuis, apotheek, fysiotherapeut, lab etc etc. 

Via de digitale zorgpaden worden de data vanuit de verschillende datastromen voor mensen samengevoegd (waar nodig en nuttig) tot 1 overzicht. De burger bepaalt hoe lang hij/zij de data wil bewaren (dat kan levenslang zijn), wat hij/zij er zelf aan toevoegt via de zorgpaden en welke informatie hij/zij weer deelt in de keten. In het PGO is de burger penvoerder en draagt de verantwoordelijkheid over de data.

We maken ook koppelvlakken met webportalen van zorgverleners. Dat is ultiem gemak voor burgers.

2019/5/20  
Top