Ziekenhuizen

  • "De extra tijd die ik krijg door minder ziekenhuis bezoeken, besteed ik graag aan mijn hobby, biljarten."
    - Dhr Piet van der Wal (73) - 

De beste zorg verleen je samen

Bij Curavista zijn we ervan overtuigd dat de beste zorg ontstaat door mensen te betrekken bij de behandeling.

Samen maak je passende keuzes in de behandeling, die aansluiten bij individuele voorkeuren. 

Voorbeeld: Spirometrie@home

"Bij een dodelijke en progressieve ziekte als IPF wil je (..) mensen goed en intensief begeleiden, zowel voor hun medicatioe als potentiële bijwerkingen maar ook met informatie en problemen oplossen die tussendoor optreden. Maar omdat het voor mensen vaak belastend is om naar het ziekenhuis te komen hebben we een thusimonitoringssyteem ontwikkeld: IPF online." dr. M. Wijsenbeek ErasmusMC, 

IPF online met NL subtitles voor social media from CAPTUREYOURLIFE on Vimeo.

Nieuwe zorgconcepten

Curavista heeft veel ervaring met het opzetten en implementeren van nieuwe zorgconcepten in de tweede en derde lijn. 

Usecases worden bepaald, doelen gesteld, implementatieplannen uitgevoerd, evaluaties en voortgangrapportages opgeleverd.

Stap voor stap worden zo de nieuwe zorgconcepten onderdeel van de dagelijkse praktijk. 

 

Makkelijk vanuit één online overzicht

In GezondheidsmeterPGO+ beheert en deelt de burger in één volledig overzicht zijn gezondheidsgegevens met de behandelaars.

Vanuit het eigen EPD via Zorgplatform kijk je als behandelaar direct mee. Veilig en vertrouwd. 

Voorbeeld van dashboards zie je hieronder.

GezondheidsmeterPGO+_Spirogram GezondheidsmeterPGO+_OSAS

Samenwerking zorgverleners

Per eCoach worden de zorgverleners geautoriseerd. Huisarts, psycholoog, revalidatie, diétiste, fysiotherapeut enz kunnen aan het behandelteam worden toegevoegd met instemming van de patiënt. 

Zo ontstaat een behandelteam op maat, waarbij doorverwijzen en terugverwijzen automatisch is geregeld.

 

2020/6/25  
Top