Paramedici

  • "Een schitterend instrument...Ik kan zelf bepalen welke zorgverleners mijn gegevens kunnen inzien, zoals mijn fysio diëtist en praktijkondersteuner...Ik ben 7 kilo afgevallen en de eConsults hebben me erg gemotiveerd om door te gaan."
    - Dhr A vander Wende (63) in DIABC 2019 - 

De beste zorg verleen je samen

Bij Curavista zijn we ervan overtuigd dat de beste zorg ontstaat door mensen te betrekken bij de behandeling.

Samen maak je passende keuzes in de behandeling, die aansluiten bij individuele voorkeuren.

Lid behandelteams

Paramedici zijn betrokken bij een scala aan aandoeningen. Kijk eens bij de eCoaches welke ziektebeelden jouw belangstelling hebben. Ook als paramedicus kan je met eCoaches starten voor jouw patiénten. Andere behandelaars kunnen direct bij aanmelding of op een later tijdstip altijd worden toegevoegd.

Voorbeeld: Ná Corona

Uit de eerste ervaringen lijken mensen veel klachten van moeheid te hebben, maar ook problemen met het gewicht, bewegen in het algemeen en psychische klachten komen voor. De nieuwe Ziektelastmeter Ná Corona is een voorbeeld van een dashboard, waarmee je in één oogopslag ziet hoe het met mensen gaat.

GezondheidsmeterPGO+_Na_Corona

Makkelijk vanuit één online overzicht

In GezondheidsmeterPGO+ beheert en deelt de burger in één volledig overzicht zijn gezondheidsgegevens met de professional.

Vanuit het eigen EPD kijk je als behandelaar direct mee. Veilig en vertrouwd. 

Fysiotherapeut en diëtiste

Inhet onderstaande filmpje zie je hoe een behandelteam met een praktijkondersteuner, fysiotherapeut en diëtiste samenwerken bij de behandeling van een patiént met COPD.

 

2020/6/25  
Top