Medicatie_bijhouden_zorgverlener

Gezondheidsmeter_MEDICATIE_DOSSIER

Online begeleiding.

MEDICATIE Behandelmodule

Medicatie Dossier is opgezet om mensen zo goed mogelijk te begeleiden op hun medicatie gebruik. Bij polypharmacy en overgevoeligheden biedt het inzicht voor patiënt en zorgverlener.

Naar aanmeldformulier 

Begeleiding

Samen met een aantal apothekers is Medicatie Dossier opgezet om mensen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Er is gekozen voor een registratie-aanpak. Via de G-Standaard kiezen mensen welke medicatie zij gebruiken, noteren de dosering die zij innemen en of zij opmerkingen hebben over het geneesmiddel.

 

Gezondheidsmeter_MEDICATIE_DOSSIER


Gezondheidsmeter_MEDICATIE_DOSSIER_alerts

Alerts

In Medicatie Dossier worden de medicijnen genoteerd door de patiënt, inclusief de gebruikte dosering. Stopt het gebruik dan kan de patiënt dat ook aangeven. Alerts worden alleen in overleg met zorgverleners aangezet, zodat het past in het achterliggende proces.


Zelfmanagement

Er zijn veel soorten behandelingen mogelijk. Als in de loop van de tijd ook de dienst “Medicatie” vanuit het MedMij afsprakenstelsel beschikbaar komt, dan zal worden gestreefd naar een integratie van beide modules.

Gezondheidsmeter_MEDICATIE_DOSSIER_bijwerkingen

Gezondheidsmeter_Promedico_HIX_MEDICOM_NEXUS_ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de poh, huisarts en longarts samen in de behandelmodule ASTMA en de huisarts en de GGZ-psycholoog in de behandelmodule Depressie. 

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiént/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter_multidisciplinaire_samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

"Resultaten tot op heden: zo’n 10.000 keer is het medicatie dossier nu ingevuld. Dat is voldoende voor Curavista om deze module operationeel te houden."

- Drs .E.M.J. van Noort, Curavista -

 


Ook interessant?

2021/8/27  Top