Hoofdpijn Start zorgverlener

Gezondheidsmeter HOOFDPIJN

Online begeleiding

HOOFDPIJN behandelmodule

Anamnese en inzage in effectiviteit van de behandeling, dat staat centraal in de HOOFDPIJN behandelmodule. Ook voor CGRP-remmers.

Naar aanmeldformulier 

Diagnose, behandeling en begeleiding

De HOOFDPIJN behandelmodule ondersteunt bij de diagnose, behandeling en begeleiding door de expertisecentra op het gebied van hoofdpijn. Huisartsen kunnen online patiënten aanmelden en doorsturen.

Gezondheidsmeter dashboard_hoofdpijn


hoofdpijn

Architectuur diagnose en behandeling

De behandelaar bepaalt het startpunt voor de patiënt. Er is keuze uit een uitgebreid diagnostisch dagboek of een kort registratiedagboek. Het diagnostisch dagboek geeft richting aan de diagnose, het registratiedagboek geeft inzicht in de effectiviteit van de ingezette behandeling, bijv. met CGRP-remmers.


Uitleg via een webinar

Door de VNHC is een webinar over de inzet van de hoofdpijn app georganiseerd. In de webinar bespreken drs P. van Haren (klinisch informaticus CWZ) en dr. W. Mulleners (neuroloog CWZ) de medische inhoud en algoritmes. Anton Kool (sr ICT architect Curavista) geeft een demonstratie.


Gezondheidsmeter Promedico HIX MEDICOM NEXUS ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de poh, huisarts en neuroloog samen in de behandelmodule HOOFDPIJN. 

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en patiënt loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter multidisciplinaire samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

" Voordat de patiënt op het spreekuur komt, vult hij een online anamnese in aangevuld met de HADS en HIT. Vervolgens houdt de patiënt een hoofdpijndagboek bij. Als de patiënt op de poli komt, zie ik in één overzicht een samenvatting, inclusief scores. Heel prettig omdat ik zo meer aandacht aan de patiënt kan besteden."

Dr. Dr. H. van Lieshout, neuroloog, Amphia Ziekenhuis, Breda

Ook interessant?

Gezondheidsmeter inzetten?

Aanmelden

2022/6/10  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top