Post-Covid Ziektelastmeter

Gezondheidsmeter

Post-Covid Ziektelastmeter

"Gegevens bijhouden in de Ziektelastmeter geeft inzicht op de vraag: hoe voel ik mij nu?” - Anneke (53)
Last ná Corona infectie?


Activeer de module

Vul de vragenlijst in

Zie uw resultaten (en deel met uw zorgverlener)


  • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO
  • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO
  • MEDMIJ Gezondheidsmeter PGO
Beschikbaar voor Android en iOS (iPhone en iPad)

Hoe werkt het?


De Ziektelastmeter bestaat uit een vragenlijst en een ballonnenfiguur. De vragen gaan in op de last die je van je aandoening ervaart. De antwoorden op de vragenlijst worden omgezet naar een ballonnenplaat. Groene hoge ballonnen geven aan dat het goed gaat, rode lage ballonnen geven aan dat er verbetering mogelijk is.

De volgende keer dat je de Ziektelastmeter invult, worden de oude antwoorden grijs, zodat je goed het verschil kunt zien. Je kan dit samen met je zorgverlener bespreken en zo tot een persoonlijke aanpak te komen.


Fysiotherapeuten

Veel fysiotherapeuten gebruiken de Post-Covid Ziektelastmeter bij de begeleiding. U kunt alvast zelf beginnen. De fysiotherapeut krijgt automatisch een melding.


In samenwerking met:


Verantwoording

De Post-Covid Ziektelastmeter wordt ontwikkeld met het Longfonds, het CAPHRI Instituut en de universiteit van Maastricht.

In 2019 is de eerste versie van de Ziektelastmeter beschikbaar gekomen. In augustus 2022 is de Universiteit van Maastricht van start gegaan met onderzoek om de Ziektelastmeter na Corona verder op wetenschappelijke basis door te ontwikkelen. Dit werd gedaan in het PINCOR-project, dat als doel heeft de nazorg voor Post-COVID patiënten te verbeteren.

Eind 2022 zijn alle verzamelde gegevens geanalyseerd die komen uit het onderzoek van zowel de al verzamelende gegevens uit de eerste versie van de Ziektelastmeter, als nieuw onderzoek onder Post-COVID patiënten en hulpverleners.

Post-Covid Ziektelastmeter

Vanaf maart 2023 is er een vernieuwde versie beschikbaar die ontwikkeld is op basis van het onderzoek van Maastricht University.

Deze versie sluit beter aan bij de klachten die mensen ervaren en heeft nieuwe mogelijkheden gekregen om patiënten beter te begeleiden in het krijgen van de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment.

Op dit moment weten we niet of alle klachten in deze Ziektelastmeter staan en of de ernst van de klachten precies juist wordt weergegeven. Deze Ziektelastmeter is bedoeld om meer grip te krijgen op post-covid en een leidraad te zijn bij het gesprek met uw behandelaar(-s).


2024/1/4  
Top