Bij Kanker zorgverlener start

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in Bij Kanker als volgt toegepast:

Meten

Samen met IKNL hebben we Bij Kanker opgezet om mensen zo goed mogelijk te begeleiden als zij bijwerkingen van de behandeling ondervinden. IKNL heeft al langere tijd sibopmaat als database hiervoor ingericht. Daarin staat alle behandelingen, welke bijwerkingen kunnen optreden, uitleg over de bijwerkingen en wat iemand zelf kan doen.

Deze informatie combineren we in Bij Kanker met het scoren van de aard en ernst van de bijwerkingen (volgens de CTC criteria). Bij ernstige bijwerkingen sturen we een signaal naar het behandelteam via veilige email. Het algoritme hierachter is beschikbaar voor deelnemende centra. 

Jij geeft aan welke behandeling iemand krijgt, wij ontsluiten de informatie en activeren de scoring op de specifieke bijwerkingen. Mensen bepalen zelf hoe vaak en welke bijwerkingen ze scoren.

Bij Kanker invullen scores bijwerkingen Gezondheidsmeter GO

Inzicht / dashboard

De resultaten worden inzichtelijk gepresenteerd in één grafiek. Zo ontstaat inzicht in het verloop.

Bij Kanker voortgang bijwerkingen Gezondheidsmeter PGO

Zelfregie

Mensen kiezen zelf de frequentie waarmee ze actief zijn en welke bijwerkingen ze scoren. Wij hebben de bijwerkingen al "ontdubbeld". Reminders om in te voeren kunnen zij aan/uit zetten in hun profiel. 

Mensen krijgen informatie over de bijwerkingen die bij hun behandeling kan voorkomen (scroll door naar Kennis).

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Beiden zijn intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar.

Kennis

Bij Kanker is onafhankelijk, gemaakt door IKNL. Zij vinden het belangrijk dat jij zelf grip krijgt op je behandeling. Wij zorgen ervoor dat deze informatie voor jou makkelijk beschikbaar is.

 

Bij Kanker informatie kuur Gezondheidsmeter PGO

De patiënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de patiënt.

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van GezondheidsmeterPGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van GezondheidsmeterPGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "Bij Kanker" combineren met  "Pijn bij Kanker"  of Fitbit (bewegen). Je meldt patiënten aan en kan aan de slag.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. Zo kan je bepaalde scorings (op bijwerkingen) gebruiken voor aanlevering van uitkomst-indicatoren.

START  

 

Meekijken in GezondheidsmeterPGO vanuit EPD

" Mensen vinden het prettig om rustig thuis informatie over de bijwerkingen te lezen en wat ze zelf kunnen doen. Ook het zelf kiezen in wat je scoort en hoe vaak wordt prettig gevonden. Ons team beantwoordt de vragen via het eConsult snel, maar bij spoed moeten mensen natuurlijk bellen."
- Josca Heier, verpleegkundig specialist oncologie, Ziekenhuis Bernhoven, Uden -

 

2019/7/26  
Top