• "Dankzij MS Monitor is er snel een goed overzicht hoe het de laatste tijd met patiënten is gegaan en welke punten bij het polibezoek onze aandacht vooral moeten hebben"
    - Okke Sinnige, neuroloog Medisch Centrum Leeuwarden
  • "Mijn pijn verminderde van een 8 naar een 3 door mijnpijncoach"
    - Saskia, deelneemster module mijnpijncoach
  • "Door het zelfmanagement wordt de patiënt een andere gesprekspartner en krijgt het spreekuur veel meer inhoud, waarbij de huisarts meteen geïnformeerd is.”
    - Ellen Boot, longverpleegkundige Havenziekenhuis

Mobiel & gebruikersvriendelijk

Gezondheidsmeter heeft een responsive design. U kunt de software met elke PC, tablet en smartphone gebruiken. Als u een tablet of smartphone gebruikt, krijgt u een ontwerp dat geschikt is voor kleine schermen. Het merk van uw tablet of telefoon maakt niet uit.

Communicatie staat centraal

Zelfmanagement betekent eigen regie én coaching. Uw zorgverleners kijken mee en coachen u. Dat kan door het geven van adviezen via het eConsult, het bijwerken van het individuele zorgplan, het toesturen van specifieke informatie of het starten van speciale vragenlijsten voor u.
Top