Meer Informatie Patiënt


Gratis gebruik

Door je aan te sluiten bij Gezondheidsmeter PGO, start je je eigen dossier en kan je de gegevens met je professionals delen. 

Voor burgers zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van GezondheidsmeterPGO. Dat willen we ook graag zo houden.

Zorgverleners betalen voor het onderhoud van hun account een bescheiden bijdrage. Zo willen we een bijdrage leveren om de zorg voor iedereen toegankelijk houden.

Kan dat?

In de afgelopen 16 jaar hebben wij GezondheidsmeterPGO samen met onderzoeksinstituten voor jou gratis opengesteld. Inmiddels is er vanuit het ministerie van VWS voor 2020 een proeftarief vastgesteld, zodat wij jouw PGO op een veilige en goede manier in de lucht kunnen houden.

We werken er hard aan om GezondheidsmeterPGO gratis open te houden.

2022/6/21  
Top