MSrisk app zorgverlener

Gezondheidsmeter MS RX RMP

Thuismonitoring

MS Rx RMP behandelmodule

Er komen steeds meer geneesmiddelen voor de behandeling van MS. Voor sommige geneesmiddelen is er een zg Risk Monitorings Plan (RMP); er zijn extra bepalingen nodig om deze geneesmiddelen veilig te gebruiken. Gezondheidsmeter / MS RxRMP ondersteunt om zo goed mogelijk deze controles op te volgen.

Naar aanmeldformulier 

RMP: gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het opvolgen van een RMP klink eenvoudig, maar is dat niet altijd. Voor onderstaande Rx is er een algoritme om op tijd de MSverpleegkundige en de patiënt te herinneren aan de controles. Het betreft:
• alemtuzumab (Lemtrada®)
• cladribine (Mavenclad®)
• dimethyl fumarate (Tecfidera®)
• fingolimod (Gilenya®)
• natalizumab (Tysabri®)
• teriflunomide (Aubagio®)
Bij deze geneesmiddelen zijn aanvullende controles nodig om deze geneesmiddelen veilig te gebruiken. De patiënt ontvangt een push-bericht en meldt controles af. Het smart dashboard presenteert waar aandacht nodig is. Dat is zorg op maat.

Gezondheidsmeter MS Rx RMP


Gezondheidseter Alerts

Alerts

Voorafgaand aan de controles geeft de zorgverlener aan welk Rx iemand krijgt voorgeschreven en sinds wanneer. Zo kan het juiste schema worden gestart. Per schema worden de volgende 5 stappen gevolgd:

1. drie dagen vóór controle ontvangt de zorgverlener een email "vraag controle aan voor..."
2. één dag voor controle krijgt de patiënt een reminder
3. op de dag zelf krijgt de patiënt een reminder
4. één dag na de controle kan de patiënt controle afmelden
5. indien de patiënt niet afmeldt volgt na 7 dagen een mail naar de MSverpleegkundige

Combinaties

Combineer de behandelmodule "MS Rx RISK MANAGEMENT" met behandelmodules zoals MULTIPLE SCLEROSE of zelfmanagement modules zoals Chronisch Vermoeidheid Syndroom. Voor multidisciplinaire zorg met paramedici wordt samengewerkt via het Zorgplan. Plug & Play, de combinaties zijn eindeloos.

Gezondheidsmeter Plug en Play

Gezondheidsmeter Promedico HIX MEDICOM NEXUS ZORGPLATFORM

Koppeling met EPD

Medicom, PromedicoASP, HiX, Zorgplatform en Nexus; met deze EPD’s zijn de koppelvlakken operationeel. Andere koppelvlakken zijn mogelijk. Zo heeft u direct toegang tot de behandelmodules, zelfmanagement modules of MedMij gegevens (na toestemming patiënt)


Multidisciplinaire samenwerking

De patiënt is het centrale punt. Via autorisaties per behandelmodule krijgen zorgverleners toegang. 

Zo werken de poh, huisarts en longarts samen in de behandelmodule MS RX RISK MANAGEMENT en de huisarts en de GGZ-psycholoog in de behandelmodule Depressie. 

Via deze route deelt de patiënt ook opgehaalde MedMij data. 

Communicatie tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en cliënt/patiént/mantelzorger loopt via het veilige eConsult of videoconsult. 

Gezondheidsmeter multidisciplinaire samenwerking

Plug & Play 

Wat anderen zeggen

"Via de PGO van Gezondheidsmeter kunnen wij beter maatwerk leveren. Mensen vergeten al snel hoeveel last ze hadden van hun ziekte. Wanneer ging het goed en minder goed? Deze informatie is voor ons belangrijk om de behandeling nog beter op het individu af te kunnen stemmen." Lees artikel in ICT & Health

Dr. E. Hoitsma, neuroloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiden

Ook interessant?

2022/4/20  

Ontdek alle gezondheids-modules van Gezondheidsmeter
Top