Ná Corona infectie zorgverlener

Coaching door zorgverlener is sleutel tot succes:

Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat de zorgverlener een belangrijke rol vervult. 

Sinds die tijd is het motto van Gezondheidsmeter PGO:

"De beste zorg lever je samen,
Makkelijk vanuit één online dashboard".

Wil je meer weten over de opzet van Gezondheidsmeter PGO?

Lees dan hier verder >>

Meedoen als zorgverlener

Wil je ook samen met patiënten aan de slag gaan? Dat kan door een jaarabonnement af te sluiten op Gezondheidsmeter PGO / zorgpaden voor 49,95euro/jaar (excl btw). 

Vanaf dat moment kan je met een onbeperkt aantal patiënten gebruik maken van de Plug&Play zorgpaden. Zo kan je bijvoorbeeld voor mensen het zorgpad "Corona" combineren met  Stop roken  of Fitbit (bewegen). Je meldt patiënten aan en kan aan de slag.

Als mensen toestemming geven, kan je real-time de data extraheren. 

START  

Zorg op maat

Gezondheidsmeter PGO biedt de mogelijkheid om zorg op maat te leveren. 

Door in elk zorgpad 5 componenten te combineren, die samen een effect kunnen sorteren. (T.L. Webb, JMIR 2010):

Deze componenten worden in Grip op Corona als volgt toegepast:

Meten

In Grip op Corona vult de deelnemer zelf zijn Ziektelastmeter Ná Corona in. Deze ziektelastmeter heeft als basis de Ziektelastmeter COPD met een aantal extra vragen. Deze Ziektelastmeter is opgesteld door het CAPHRI Instituut en wordt geëvalueerd op toepasbaarheid voor post-Corona problematiek.

Deelnemers ontvangen in het begin een aantal reminders, daarna stoppen de reminders. Het is aan de deelnemer om zelf te bepalen hoe vaak zij actief zijn. Het advies is om in ieder geval vóór een consult de Ziektelastmeter in te vullen.

Inzicht / dashboard

De resultaten worden inzichtelijk gepresenteerd, analoog aan de Ziektelastmeter COPD. Zo kunnen zorgverleners die reeds bekend zijn met het gebruik van de Ziektelastmeter COPD ook deze Ziektelastmeter Ná Corona inzetten om een persoonlijk actieplan op te stellen.  

ACQ grafiek Corona module

Zelfregie

Mensen kiezen zelf de frequentie waarmee ze actief zijn. Zij kunnen naar eigen inzicht het actieplan en de acties aanpassen. Reminders om in te voeren kunnen zij aan/uit zetten in hun profiel. 

Communicatie

Zijn er vragen? Dan kunnen die via het veilige eConsult of videoconsult worden beantwoord. Beiden zijn ook intercollegiaal en multidisciplinair inzetbaar.

Kennis

Er is veel informatie beschikbaar. Niet altijd makkelijk voor patiënten om de juiste, betrouwbare  informatie te vinden. 

Daarom biedt GezondheidsmeterPGO een uitgebreide kennisbank met directe links over het coronavirus van thuisarts.nl en Longfonds. De patiënt kan deze informatie zelf opzoeken of jij stuurt direct de link naar de patiënt.

2020/5/4  
Top